Hva er en endringsoppsigelse?

Er du som arbeidsgiver nødt til å foreta endringer som gå utover styringsretten må du gå veien om endringsoppsigelse.

fornærmet, formkrav, trær på naboeiendommen, egenmelding, tilkallingshjelp, endringsoppsigelse

Endringsoppsigelser

En endringsoppsigelse en en oppsigelse av det eksisterende arbeidsforholdet med tilbud om en ny arbeidskontrakt. Endringsoppsigelser benyttes når det er nødvendig å foreta endringer i arbeidsforholdet som går utover det arbeidsgiver kan foreta i kraft av styringsretten.

Ofte vil det for deg som arbeidsgiver kunne være vanskelig å vurdere om du kan foreta endringer i kraft av styringsretten, eller må gå veien om endringsoppsigelse. Utgangspunktet for vurderingen at det ikke kan foretas endringer etter styringsretten som er så store at de medfører endringer i stillingens grunnpreg. Generelt sett kan det legges til grunn at klare degraderinger, endring i lønn og fratakelse av ansvar vil utgjøre vesentlige endringer som krever endringsoppsigelse.

Når kan du gi en endringsoppsigelse?

Endringsoppsigelser behandles etter de samme reglene som en ordinær oppsigelse. Det betyr at oppsigelsen må være saklig begrunnet i arbeidstakers eller virksomhetens forhold. Hva som er en saklig grunn må baseres på en skjønnsmessig vurdering.

Fakta

Formkravene til en oppsigelse må overholdes for at endringsoppsigelsen skal være gyldig. Dette innebærer blant annet at det må gjennomføres drøftelsesmøte og at oppsigelsen må skje skriftlig.

Arbeidstakers muligheter ved en endringsoppsigelse

Ved en endringsoppsigelse har arbeidstakeren tre muligheter. For det første kan arbeidstakeren godta endringen, og umiddelbart tre inn i den nye stillingen. For det andre kan arbeidstakeren godta endringen, men velge å arbeide ut oppsigelsestiden i sin gamle stilling. Den siste muligheten arbeidstakeren har er å velge å gå til sak mot arbeidsgiver eller avslutte arbeidsforholdet etter endt oppsigelsestid.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er således vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Ta kontakt med oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Det påløper ingen advokatkostnader før vi er enige om oppdrag.

Vi bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Vi kan tilby rammeavtaler til bedrifter. Ta kontakt med oss for å finne ut mer.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring