Arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsgivers styringsrett gir arbeidsgivere betydelig myndighet og kontroll over arbeidsforholdet. Denne retten omfatter ulike aspekter, fra ansettelse og kontraktsinngåelse til utøvelse av ledelsesfunksjoner og retten til å gi instrukser til ansatte. I denne artikkelen vil du få en oversikt over arbeidsgivers styringsrett.

arbeidsgiveravgift, uføretrygd, omorganisering, rettigheter som leietaker, varemerkeloven, arbeidsgivers, styringsrett

Betydningen av arbeidsgivers styringsrett

Arbeidsavtalen er utgangspunktet i et arbeidsforhold, og det som gir grunnlaget for de plikter og rettigheter som arbeidsgivere og arbeidstakere har overfor hverandre. Denne avtalen kan imidlertid ikke leses isolert, og må suppleres av en rekke lover og eventuelle tariffavtaler som partene kan være bundet av. Videre har du som arbeidsgiver den såkalte styringsretten. Styringsretten gir deg rett til å lede, fordele og organisere arbeidet. Denne retten gir deg således mulighet til å foreta endringer i arbeidsforholdet overfor den enkelte arbeidstaker.

Fakta

Styringsretten er ikke lovfestet, men utviklet gjennom rettspraksis og gjelder i alle arbeidsforhold. 

Grensene for styringsretten

I kraft av styringsretten kan du ikke som arbeidsgiver foreta for vidtgående endringer i arbeidstakers arbeidsforhold og arbeidsoppgaver. Endringsadgangen begrenses blant annet av arbeidsavtalen og andre skrevne rettskilder. Hvor stort handlingsrom du som arbeidsgiver har, avhenger således av det som er regulert mellom dere. Videre må styringsretten utøves på saklig og forsvarlig vis. Ved bruk av arbeidsgivers styringsrett kan det følgelig ikke tas utenforliggende eller usaklige hensyn.

For å vurdere grensene for arbeidsgivers styringsrett, må det foretas en sammenligning av de nåværende forholdene med de endringene som ønskes å gjennomføres. I rettspraksis har det utviklet seg et utgangspunkt for denne vurderingen. Dette innebærer at endringene ikke kan være så store at de medfører en endring i stillingens grunnpreg.

Fakta

Foruten arbeidsavtalens ordlyd, vil arbeidsavtalens "normgrunnlag" utgjøre et relevant moment i vurderingen av grensene for arbeidstakers styringsrett. Med "normgrunnlag" menes hele prosessen rundt inngåelsen av arbeidsavtalen, samt sedvaner i bransjen, praksis i virksomheten og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen.

Overskridelse av styringsretten

Dersom du som arbeidsgiver ønsker å gjennomføre endringer utenfor styringsretten, må dette gjennomføres ved en endringsoppsigelse. Endringsoppsigelse kan du lese mer om her.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i saker innen arbeidsrett. Ta kontakt dersom du har mottatt en oppsigelse du mener er urettmessig. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er således vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Ta kontakt med oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om et oppdrag.

Vi bistår både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Vi kan tilby rammeavtaler til bedrifter. Ta kontakt med oss for å finne ut mer.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring