Fordeling av vedlikeholdskostnader i et sameie når ikke alle har heis

I 2013 avsa Høyesterett en dom som handlet om fordeling av vedlikeholdskostnader i et sameie. Spørsmålet var om kostnadene ved reparasjon av heis skulle deles etter sameiebrøk eller om unntaksregelen om fordeling etter nytte skulle anvendes.

sameie, uskiftet bo, dagpenger, utbygging, innløsning, rådighetsinnskrenkninger

Sakens bakgrunn

I et sameie var det en brann i det elektriske anlegget i en heis. Det var kun fire av tilsammen syv blokker i sameiet som hadde heis. Styret vedtok at heisen skulle repareres og at reparasjonskostnadene skulle fordeles på alle seksjonseierne etter sameiebrøken. Det ble først antatt at reparasjonen ville koste 450 000 kroner, men summen ble senere redusert til 200 000 kroner.

En av seksjonseierne bestred kravet, og nektet å betale sin forholdsmessig andel av reparasjonskostnadene. Han mente at det var urimelig at han skulle kunne bli holdt ansvarlig for kostnader tilknyttet driften av en heis han selv ikke benyttet. Mannen bodde i en av de tre blokkene som ikke hadde heis.

Styret i sameiet valgte å gå til sak mot sameierne som nektet å betale. Dette førte til at et flertall av seksjonseierne i blokkene uten heis gikk sammen om at motkrav mot å måtte batale for heiskostnader. Kravet gjaldt både nåværende, men også fremtidige utgifter knyttet til heisdriften.

Eierseksjonsloven § 29: "Felleskostnader skal fordeles mellom seksjonseierne etter sameiebrøken. Dersom særlige grunner taler for det, kan kostnadene fordeles etter nytten for den enkelte bruksenhet eller etter forbruk."

Høyesterett sin beslutning

Avgjørelsen som lagmannsretten kom til var at unntaksregelen kom til anvendelse og de øvrige sameierne som ikke hadde heis i sin blokk skulle slippe å måtte betale utgiftene. Høyesterett på sin side valgte å trekke frem at tidligere praksis i sameiet hadde vært å fordele kostnader til vedlikehold og drift av heisene innad i sameiet etter sameiebrøken.

Høyesterett mente at unntaksregelen om fordeling etter nytte må tolkes så snevert at det ikke var aktuelt i denne saken.

Resultatet av dommen

Et sameiestyre kan derfor bestemme at vedlikeholdskostnader skal fordeles mellom sameierne, selv om man selv ikke vil nytte tingen. Det kan diskuteres om Høyesterett i denne dommen har vært alt for streng med hva unntaksregelen dekker.

Det er fortsatt en rekke uløste tvister når det kommer til fordeling vedlikeholdskostnader i et sameie. Som høyesterett selv poengterte ville nok resultatet ha vært annerledes om det var snakk om en ny installasjon – altså en ny heis.

Andreas Damsgård

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. Utrolig dyktige og seriøse advokater. Har alltid følt meg trygg med de på min side. Hvis venner eller kjente av meg kommer i problemer vil jeg på det sterkeste anbefale dere. Takker for en fantastisk hjelp!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Andreas-480x480-1.jpg

Andreas Damsgård
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring