Hva kan styret i et sameie bestemme?

Når man eier noe sammen med andre, kan det lett oppstå spørsmål eller tvist om hvordan tingen skal forvaltes. Som styremedlem kan man fort sitte i en situasjon hvor det reises spørsmål om å bruke penger på vedlikehold, rehabilitering eller utbygging. Men hva kan styret i et sameie eller borettslag egentlig bestemme?

sameie, uskiftet bo, dagpenger

Styrets fullmakt

Alle sameier skal ha et styre, og styret skal gjennomføre den daglige driften av sameiet. Dette innebærer at styret har ansvar for å kreve inn fellesutgifter, føre regnskap, betale regninger og ha kontakt med myndigheter og naboer.

Styret i et sameie har en rett og plikt til å treffe avgjørelser som ikke gjennom lov eller vedtekter krever samtykke fra sameierne. Som et utgangspunktet kan styre treffe avgjørelser om vedlikehold, rehabilitering og lignende, så lenge arbeidet iverksettes for å ivareta bygningens opprinnelige stand. Trenger taket vedlikehold, kan styret derfor bestemme dette selv om det er en stor kostnad.

Hva er utenfor styrets kompetanse?

Uvanlige vedlikeholdsoppgaver, påbygging eller omgjøring krever samtykke fra sameierne. For å unngå usikkerhet om hvor grensen går for hva styret kan bestemme, er det fornuftig å opprette en vedlikeholdsplan som vedtas av generalforsamlingen. Vedlikeholdsplanens virketid kan for eksempel være 3 til 5 år. Arbeider som ikke er beskrevet i planen bør styret vente med til generalforsamlingen har gitt samtykke.

Forskjellige typer sameie

Det fins forskjellige typer sameie. Ofte sier man kun sameie, uten å spesifisere hvilken type sameie man snakker om. De ulike eieformene har egne regler som gjelder for den spesifikke eieformen. Reglene i borettslagsloven og eierseksjonsloven er imidlertid nesten like med tanke på styrets kompetanse. Styret kan i praksis gjøre alt som er i sameiets eller borettslagets interesse så lenge det er i tråd med lov, forskrifter, vedtekter og vedtak i sameiet.

Har du spørsmål om styrets kompetanse?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i sameietvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen advokatutgifter?

Dersom du står i en sameietvist vil i utgangspunktet boligforsikringen eller innboforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Forsikringen gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring