Ferie – Hva har du krav på?

Ferie er en etterlengtet tid for avslapning og opplevelser. Men hvilke rettigheter har man i forbindelse med ferie og ferieavvikling?

ferie

Rett til ferie

Alle arbeidstakere har rett til minst 25 dager ferie. Siden lørdag regnes som en virkedag, betyr det at en arbeidstaker har krav på fire uker og en dag ferie hvert år.

Retten til ferie gjelder selv om man skifter arbeidsgiver, eller starter i ny jobb i midten av et kalenderår. Arbeidstakere som tiltrer senest 30. september har krav på full ferie, mens arbeidstakere som tiltrer etter dette har krav på 6 feriedager.

Ekstra ferie

Etter tariffoppgjøret i 2000 fikk de fleste arbeidstakere rett til ferie i 5 uker. Er ikke din arbeidsgiver bundet av tariffavtale, kan det likevel avtales ekstra ferie.

Alle arbeidstakere over 60 år har krav på en ekstra ferieuke. Denne rettigheten gjelder uansett hvor mange uker ferie arbeidstakeren har krav på fra før av.

Ferieavvikling

I kraft av arbeidsgivers styringsrett kan arbeidsgiver som et utgangspunkt bestemme når arbeidstaker skal avvikle ferie. Styringsretten begrenses imidlertid av ferielovens rammer. Etter ferieloven kan en arbeidstaker kreve at 18 feriedager skal avvikles hovedferieperioden, som er fra 1. juni til 30. september. Dette gjelder likevel ikke for arbeidstakere som tiltrer etter 15. august i ferieåret.

Fakta

En arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte ferieavvikling med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte.

Forskuddsferie og overføring av ferie

Det kan inngås skriftlig avtale om forskuddsferie og overføring av ferie til det påfølgende året. Forskuddsferie og overføring av ferie kan skje med inntil 12 virkedager.

Det er viktig å merke seg at forskuttering og overføring av ferie krever enighet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Arbeidstakere har derfor ikke automatisk krav på forskuddsferie eller overføring av feriedager.

Blitt syk i ferien?

Blir du syk rett før eller mens du er på ferie kan du kreve å ta ut feriedagene på et senere tidspunkt. For at du skal kunne kreve å utsette ferien må du være 100 prosent sykemeldt. Videre må arbeidsuførheten kunne dokumenteres med legeerklæring. Legeerklæringen må meddeles arbeidsgiver så raskt som mulig etter at du har gjenopptatt arbeidet.

Fakta

Er det barnet ditt som blir syk i ferien har du ikke krav på å ta ut ferien på et senere tidspunkt. Retten til å ta ut ferie på nytt gjelder kun ved egen sykdom.

Ferie under foreldrepermisjon

En arbeidstaker kan selv bestemme om vedkommende ønsker å ta ut ferie i den perioden det ytes foreldrepenger under foreldrepermisjon. Det samme er tilfelle hvis ferien allerede er planlagt. Da kan arbeidstakeren kreve at sammenfallende feriedager utsettes.

Fakta

Dersom arbeidstakeren har utvidet foreldrepermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-5 gjelder de vanlige reglene om ferie.

Feriepenger

Etter ferieloven har alle arbeidstakere rett til ferie, men man har ikke rett til lønn i ferien. Alle arbeidsgivere sparer derfor opp et beløp som er ment å utbetales i forbindelse med ferieavvikling. Feriepenger beregnes ut i fra et feriepengegrunnlag. Med feriepengegrunnlag menes din bruttolønn opptjent året før ferieavvikling. Dette betyr at din bruttolønn for 2022 vil utgjøre feriepengegrunnlaget for 2023. Du kan lese mer om feriepenger, og hvordan dette beregnes her.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere advokater med lang erfaring og høy kompetanse i tvister om ferie. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er derfor vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Ta kontakt med oss, så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Utgifter til advokat løper ikke før advokat og klient er enige om oppdrag.

Vi kan bistå både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Ta kontakt med oss for å finne ut mer.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring