Alt du trenger å vite om feriepenger

For mange er feriepenger en viktig faktor når det gjelder å planlegge og nyte en velfortjent ferie. Regelverket rundt feriepenger, og hvor mye du har krav på kan imidlertid oppfattes komplisert. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvor mye du kan forvente å motta i feriepenger.

vaksine, arverett, feriepenger, sameiekontrakt, fusk

Feriepenger

Det kommer frem av ferieloven at alle arbeidstakere har rett på ferie. En arbeidstaker har imidlertid ikke krav på lønn i ferien. Som et resultat av dette, sparer arbeidsgiveren opp en sum gjennom det foregående året som utbetales i forbindelse med ferien.

Feriepengegrunnlaget

Feriepenger beregnes ut i fra et feriepengegrunnlag. Med feriepengegrunnlag menes din bruttolønn opptjent året før ferieavvikling. Dette betyr at din bruttolønn for 2022 vil utgjøre feriepengegrunnlaget for 2023.

Feriepengegrunnlaget beregnes med utgangspunkt i ordinær lønn og enkelte tillegg som overtid, skifttillegg og bonusordninger som er opptjent året før ferieavvikling. Andre godtgjørelser som for eksempel diett, losji og reising regnes ikke med i feriepengegrunnlaget.

Fakta

Ettersom feriepengegrunnlaget beregnes basert på det foregående året, vil du ved bytta av jobb verken motta lønn eller feriepenger av din nye arbeidsgiver. Forutsatt at dette ikke er din første jobb, vil du imidlertid ha rett til feriepenger fra din forrige arbeidsgiver.

Hvor mye feriepenger får du?

Hvor mye feriepenger du får avhenger av flere momenter. For det første avhenger beløpet av feriepengegrunnlaget ditt. Videre kommer feriepengebeløpet an på hvor mange uker ferie du har. Etter ferieloven har alle arbeidstakere rett på 25 dager ferie, som vil si 4 uker og en dag. Har du ferierettigheter etter ferieloven utgjør feriepengene 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Prosentsatsen på 10,2 prosent er imidlertid en minstesats. Det kan derfor avtales en høyere sats.

Normalt har arbeidstakere rett på fem uker ferie som følge av tariffavtale eller avtale med arbeidsgiver. Når arbeidstakeren har rett på fem uker ferie skal feriepengesatsen være 12 prosent. Feriepengesatsen varierer på grunn av at jo mer ferie man har krav på, desto flere dager med lønnstrekk skal feriepengene kompensere for.

Arbeidstakere over 60 år

Arbeidstakere over 60 år har rett på en ekstra ferieuke hvert år. Det innebærer at prosentsatsen forhøyes med 2,3 prosentpoeng. Prosentsatsen for arbeidstakere som er over 60 år og har krav på ferie i fire uker og en dag er derfor på 12,5 prosent, mens arbeidstakere med rett til fem uker ferie har feriepengesats på 14,3 prosent.

Fakta

Feriepenger er fritatt skattetrekk når de utbetales. Feriepenger er imidlertid ikke skattefrie, og blir følgelig medregnet i skatteoppgjøret. For at dette skal gå opp trekker man litt mer i skatt resten av året.

Når får man feriepenger?

Utgangspunktet i ferieloven er at feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Det er imidlertid vanlig at feriepengene utbetales samlet en gang i året, som oftest i mai eller juni, selv om en arbeidstaker velger å avvikle ferie på et annet tidspunkt.

Fakta

En arbeidstaker kan kreve at feriepengene utbetales en uke før ferien avvikles. Dette kan være praktisk når vanlig lønningsdag faller nærmere ferien enn en uke.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om feriepenger. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Vi har konkurransedyktige priser på våre tjenester. Hver sak er individuell, og det er derfor vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Ta kontakt med oss, så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Utgifter til advokat løper ikke før advokat og klient er enige om oppdrag.

Vi kan bistå både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Ta kontakt med oss for å finne ut mer.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring