Når får man feriepenger etter oppsigelse?

Hva skjer med feriepengene når en ansatt slutter eller blir sagt opp? Utgangspunktet er at alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet opphører.

feriepenger, usaklig oppsigelse, advarsel

Feriepenger

Feriepenger skal kompensere for fraværet av arbeidsinntekt når arbeidstakeren har ferie. Arbeidstakeren opparbeider seg rett til feriepenger gjennom kalenderåret forut for ferieåret.

Hva skjer med feriepenger ved oppsigelse?

Etter ferieloven § 11 (3) skal feriepenger utbetales den siste vanlige lønningsdag før arbeidsforholdet opphører. Dersom feriepengene ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet skal feriepengene utbetales i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret. Dette er særlig aktuelt når arbeidstakeren har variabel lønn.

Fakta

Til tross for at det står i ferieloven at feriepengene "skal" utbetales i forbindelse med fratreden, har skattemyndighetene uttalt at partene står fritt til å avtale et senere utbetalingstidspunkt.

Det er ikke uvanlig at arbeidsgiveren lar arbeidstakeren velge om han eller hun ønsker å få feriepengene utbetalt i forbindelse med fratreden, eller om de ønsker å få feriepengene utbetalt neste sommer. Dette kan være begrunnet i at arbeidstakeren ønsker å motta feriepenger i forbindelse med ferieavvikling om sommeren. Arbeidstakeren vil nemlig ikke få feriepenger fra den nye arbeidstakeren ettersom feriepenger opptjenes året før ferien avvikles.

Skal det skattes av feriepenger?

Hvis arbeidstakeren får utbetalt feriepenger på vanlig måte, som vil si før fellesferien avvikles, skal det ikke trekkes skatt av feriepengene. Utbetalingen av feriepenger vil i stedet bli oppført som inntekt på selvangivelsen, og skattet på vanlig måte i forbindelse med skatteoppgjøret året etter. Dersom arbeidstakeren får utbetalt feriepenger samme året som vedkommende har tjent de opp, vil pengene skattes på lik linje som annen arbeidsinntekt.

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignenede sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om feriepenger. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring