Erstatning ved ekspropriasjon – Hva har du krav på?

Ekspropriasjon innebærer at man blir fratatt eiendom eller rettigheter mot erstatning. Men hva har du krav på i ekspropriasjonserstatning?

servitutter, ekspropriasjon, erstatning

Ekspropriasjon

Ekspropriasjon innebærer at noen, ofte staten, overtar eiendomsretten til en eiendom, del av eiendom eller bruksrett til en eiendom mot grunneierens vilje. Dette innebærer at så lenge vilkårene for ekspropriasjon er oppfylt, kan ikke en grunneier nekte å gi fra seg eiendomsrett. Eiendomsretten er gitt vern i Grunnloven ved at ekspropriasjon gir krav på full erstatning.

Får å ekspropriere kreves det lovhjemmel. Videre kreves det at fordelene ved ekspropriasjon er større enn ulempene. Det må foretas en bred interesseavveining der skade og vinning må vurderes i forhold til hverandre.

Fakta

Ekspropriasjon kan kun skje så langt det er nødvendig for å gjennomføre det planlagte tiltaket.

Erstatning ved ekspropriasjon

Når eiendommen din blir ekspropriert har du krav på “full erstatning” jf. Grunnloven § 105. Men hva er full erstatning? Utmåling av ekspropriasjonserstatning gjøres med grunnlag i ekspropriasjonserstatningsloven. Denne loven bygger på tre alternative verdsettelsesmetoder. Det er den utmålingsmetoden som gir størst erstatning som skal legges til grunn.

Etter ekspropriasjonserstatningsloven skal utmåling av erstatning skje etter salgsverdi, bruksverdi eller gjenkjøpsverdi. Erstatning etter salgsverdi skal fastsettes på grunnlag av hva en vanlig kjøper ville gitt for eiendommen. Bruksverdi fastsettes på grunnlag av den økonomiske verdien av eiendommen slik den benyttes, eller den påregnelige bruksverdien i fremtiden. En eiendoms bruksverdi kan for eksempel fastsettes på grunnlag av landbruksinntekter. At utmålingen skal skje etter gjenkjøpsverdi innebærer at erstatningen skal settes lik kostnaden for kjøp av tilsvarende eiendom.

Fakta

Den som utsettes for ekspropriasjon har rett til erstatning etter det alternativet som gir høyest erstatning, men vedkommende skal ikke tjene på inngrepet. Det betyr at det kan gjøres fradrag for fordeler grunneieren får av ekspropriasjonen.

Ta kontakt med advokat!

Ekspropriasjon byr på vanskelige og komplekse vurderinger. For å unngå feil og potensielle alvorlige konflikter, anbefales det å bli bistått av en erfaren advokat. Advokaten vil undersøke om ekspropriasjon kan gjennomføres, og sørge for at du får riktig erstatning. Vi har dyktige og erfarne advokater som kan reglene og unntakene, og som vil sørge for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Du får dekket advokatkostnadene dine!

Den som eksproprierer må dekke dine nødvendige kostnader i forbindelse med saken. Det betyr at du har krav på å få dine advokatutgifter dekket. Selv om det er motparten som betaler dine utgifter til advokat, står du fritt til å velge den advokaten du vil. Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi rådgiver deg om hvordan du best bør gå frem, og sørger for at du får det du har krav på.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring