Er dere uenige om arveoppgjøret?

Når noen faller bort er det mange praktiske og økonomiske som må håndteres. Som regel klarer de etterlatte å bli enige om arveoppgjøret, men i noen situasjoner kan et dødsfall utløse en langvarig og kostbar konflikt. I slike tilfeller er det avgjørende med bistand fra en erfaren og dyktig advokat.

sykemelding, oppsigelse, artist, avlyser, foreldelse, reklamasjon, kansellert fly, arveoppgjøret

Arv

I Norge er det to grunnlag for arv, lov og testament. I utgangspunktet kan arvelater gjennom testament fritt bestemme hvordan formuen skal deles. Arvelaters testasjonsfrihet er imidlertid underlagt ulike begrensinger i loven, som for eksempel livsarvingenes pliktdelsarv og ektefellens minstearv. Videre må et testament oppfylle ulike formkrav. Hvis ikke formkravene er oppfylt, anses testamentet ugyldig, og arven blir fordelt etter arvelovens bestemmelser.

Utfordringer ved et arveoppgjør

I mange tilfeller har arvingene svært ulike utgangspunkt når det praktiske og økonomiske i et dødsbo skal håndteres. I noen tilfeller kan situasjonen være at arvingene ikke kjenner hverandre fra før eller ikke lenger er på talefot. Videre kan det ved et arveoppgjør plutselig komme flere arvinger inn i bildet enn man var klar over at eksisterte. Det kan også ofte oppstå problematikk knyttet til hvilke eiendeler og gjeld som tilhører boet. Dødsboet kan være så uoversiktlig og sammensatt at det ikke er mulig å få gjort det opp uten advokatbistand.

Avdødes livssituasjon har stor betydning for arveoppgjøret. Avdøde kan for eksempel ha inngått samboerkontrakt, ektepakt eller gjennomført andre formuesoverføringer som for eksempel gavesalg. Videre kan det hende at avdøde har opprettet et testament. Det er viktig at du setter deg godt inn i de ulike reglene, slik at du er sikker på at du får det du har krav på.

Tidsfrister ved arveoppgjøret

Det er flere tidsfrister ved et arveoppgjør som du må være klar over. Fristen for å melde privat skifte eller uskifte er 60 dager etter arvelaters død, mens fristen for å melde offentlig skifte er 3 år. Videre må arvinger etter testament varsle tingretten innen 6 måneder etter at de fikk kunnskap om dødsfallet. Dette er avgjørende for å unngå tap av arverett.

En annen viktig tidsfrist gjelder utstedelse av proklama. Proklama innebærer at domstolen utlyser en annonse der alle som skylder avdøde penger, må melde sine krav innen 6 uker. Hvis ikke kreditorene melder sine krav innen fristen, anses kravene som bortfalt.

Fakta

Retten til arv foreldes 10 år etter dødsfallet.

Ta kontakt med advokat!

I et arveoppgjør kan det være avgjørende med bistand fra en dyktig advokat. Vår erfaring er at det å få innhentet en objektiv vurdering av saken reduserer konfliktnivået betydelig. Bistand fra advokat vil medføre en betydelig økonomisk besparelse for partene, i motsetning til en full rettslig prosess som kan være både kostbar og tidkrevende.

Vi anbefaler å ta kontakt med advokat så tidlig som mulig. Jo tidligere dere involverer en advokat, desto større mulighet har dere for å finne gode løsninger som tilfredsstiller alle parter både på kort og lang sikt.

Ole-Marius Hillestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om familie, arv og skifte. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Ole-Marius-480x480-1.jpg

Ole-Marius Hillestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring