Skrevet samboerkontrakt?

Hvis det foreligger en samboerkontrakt, vil denne være utgangspunktet for det økonomiske oppgjøret mellom partene. Med en samboeravtale sikrer dere hva som skjer hvis samboerforholdet tar slutt.

vaksine, samboerkontakt

Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt er en avtale mellom samboerne om eierforhold og fordeling av økonomisk ansvar. Kontrakten vil ofte regulere hvilken eierbrøk partene har i felles bolig, og hvem som eier andre større verdier som for eksempel innbo, hytte og kjæledyr. Partenes gjeldsansvar vil også ofte være regulert i kontrakten.

Det er store forskjeller på hvilke rettigheter man har dersom man er ektefeller eller samboere. Velger man samboerskap, fremfor å gifte seg, er det lurt å inngå en samboeravtale. Det er ingen lov som direkte regulerer forholdet mellom samboere, og det er derfor fornuftig å inngå en avtale som regulerer dette. I fravær av samboerkontrakt vil det økonomiske oppgjøret måtte suppleres av regler i sameieloven, husstandsfellesskapsloven og ulovfestet rett.

Det økonomiske oppgjøret med samboerkontrakt

Hvis det foreligger en samboerkontrakt, vil denne være utgangspunktet for det økonomiske oppgjøret mellom partene. Har man inngått en slik avtale, vil man enkelt unngå diskusjoner ved et samlivsbrudd.

Hvis det ikke foreligger en samboeravtale, vil det ofte være mer krevende å kartlegge eierforhold og gjeldsansvar. Vårt klare råd er derfor at samboere bør skrive samboerkontrakt. Du kan lese mer om samboeravtaler her.

Gir avtalen et urimelig resultat?

Dersom samboerkontrakten gir et urimelig resultat for en av partene, vil den kunne kjennes helt eller delvis ugyldig etter avtalelovens § 36. Sentrale momenter i vurderingen er partenes innsats under samlivet, forholdets varighet, partenes forståelse av avtalen og styrkeforhold. Vurderingen av om samboeravtalen gir et urimelig resultat er komplisert og svært skjønnsmessig. Vi anbefaler deg derfor å bruke advokat til å vurdere om avtalen kan tilsidesettes på dette grunnlag.

Fakta

Vilkåret om urimelighet må oppfattes som et strengt kriterium. Det skal derfor mye til før en samboerkontrakt kan tilsidesettes.

Trenger du hjelp i en lingende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om samlivsbrudd. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter?

I saker som gjelder samlivsbrudd kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Hyret inn Osloadvokatene og har ikke annet å si enn at de gjorde en formidabel jobb der de svarte fort og ordet opp i alle problemene jeg hadde. Anbefales på det sterkeste!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring