Samboeravtale

Det er store forskjeller på hvilke rettigheter man har dersom man er ektefeller eller samboere. Velger man samboerskap, fremfor å gifte seg, er vårt klare råd at man bør skrive samboerkontrakt.

Hva er en samboeravtale?

En samboeravtale er en avtale mellom samboere om eierforhold og fordeling av økonomisk ansvar. Kontrakten vil ofte regulere hvilken eierbrøk partene har i felles bolig, og hvem som eier andre større verdier som for eksempel innbo, hytte og kjæledyr. Partenes gjeldsansvar vil også ofte være regulert i kontrakten.

Samboerskap og ekteskap er ikke likestilt

Samboerskap har i praksis mange likheter med et ekteskap. Det er imidlertid en viktig forskjell. I motsetning til ekteskap er det ingen lov som direkte regulerer forholdet mellom samboere. Samboere bør derfor inngå en avtale som regulerer forholdet mellom dem. En samboeravtale vil gi forutsigbarhet og økonomisk trygghet, samt hindre at det oppstår diskusjoner ved et eventuelt samlivsbrudd.

Samboeravtale

En samboeravtale bør inngås på et tidlig stadium i parforholdet. En samboeravtale bør definere hvem som eier hva, og dokumentere hva den enkelte har brakt med seg inn i samboerskapet. Videre bør samboerkontrakten avklare om eiendelene eies i eneeie eller sameie.

Fakta

Eneeie innebærer at en eiendel bare eies av den ene parten, mens sameie betyr at partene eier eiendelen i fellesskap. Eiendeler som er kjøpt av samboere i fellesskap eies med en halvpart på hver, med mindre noe annet er avtalt.

Kontrakten bør også si noe om hva som vil skje med gjenstander som erverves i fremtiden. Ved å avtale hva som vil skje med fremtidige gaver, arv og investeringer vil konflikter enkelt kunne unngås. Har dere en tydelig samboeravtale, vil prosessen ved et samlivsbrudd gå enklere for seg.

Ingen formkrav

Det er ingen formkrav til en samboeravtale. Avtalen trenger derfor ikke å være skriftlig for å være gyldig. En skriftlig avtale er imidlertid sikrere enn en muntlig. Samboere tror ofte at de har en felles forståelse av hva som skal skje med verdier og gjeld ved et eventuelt brudd. De ser derfor ikke behovet for en skriftlig avtale. Dessverre opplever vi forholdsvis ofte at partene ikke er så enige når det først blir konstatert samlivsbrudd. Vi anbefaler derfor å skrive en skriftlig samboeravtale.

For samboeravtaler er det ingen krav om vitner for at avtalen skal være gyldig.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om samlivsbrudd. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Saker som gjelder samlivsbrudd kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

 

– Osloadvokatene er meget kompetent og eksepsjonell dyktig. Deres faglige ekspertise gjør at man følger seg trygg og ivaretatt. De er veldig effektive, imøtekommende og profesjonelle.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring