Rett til felles bolig etter samboers død

Når en samboer dør er utgangspunktet at avdødes arvinger tar over han eller hennes eiendeler og verdier. I enkelte tilfeller har imidlertid avdødes samboer rett til å overta parets felles bolig.

forskudd på arv, medisinsk behandling, pasientskade, samboers død

Hovedregelen ved samboerens død

Ved samlivsbrudd er hovedregelen at hver part beholder sine eiendeler og gjeld. Ved en samboers død er derfor utgangspunktet at avdødes arvinger tar over han eller hennes eiendeler. I noen tilfeller har imidlertid samboeren rett til å overta felles bolig og innbo. Retten til felles bolig følger av husstandsfellesskapsloven § 2. Husstandsfellesskapsloven kommer til anvendelse dersom samboerforholdet har vart i minimum to år, eller samboerne har, venter eller har hatt barn sammen.

Husstandsfellesskapsloven § 2

Ved samboers død kan den gjenlevende ektefellen ta over felles bolig når “særlige grunner” taler for det. Det må foretas en skjønnsmessig vurdering av partenes interesser og behov. Et sentralt moment er om gjenlevende samboer har ansvar for felles barn. I situasjoner hvor det beste for barnet er å bli boende i hjemmet sammen med den gjenlevende forelderen skal dette veie tungt. Andre sentrale momenter er samboerens tilknytning til boligen, samboerskapets varighet og eierforholdene i boligen.

Dersom partene har avtalt hvem som skal overta boligen før samlivsbruddet, vil dette være et tungtveiende moment i vurderingen av om det foreligger “særlige grunner”. Slike forhåndsavtaler går ikke foran loven, men fungerer som et moment i vurderingen. Dette av hensyn til at partene ikke skal kunne avtale seg bort fra det vernet loven er ment å gi.

Fakta

Rett til felles bolig etter husstandsfellesskapsloven § 2 gjelder uavhengig av tidligere eierforhold. En samboer kan derfor overta eiendom som partene eier i sameie, eller som fullt ut eies av den avdøde.

Hva koster det å overta felles bolig?

Som utgangspunkt forutsetter overtakelse av felles bolig at man kjøper ut eiendommen til markedspris. Samboeren skal betale eiendommens markedspris på det tidspunktet det ble bestemt hvem som skulle overta boligen. Ofte innhentes det flere verdivurderinger, også settes prisen til gjennomsnittet av de innhentede verdivurderingene.

Fri rettshjelp i skiftesaker

I skiftesaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

Iselin Helmich Pedersen (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignenede sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i skiftesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Iselin-480x480-1.jpg

Iselin Helmich Pedersen (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring