Vederlagskrav for samboere

Det økonomiske oppgjøret etter endt samboerskap kan være vanskelig og anstrengende. Ved samlivsbrudd er utgangspunktet at hver samboer beholder sine eiendeler og gjeld. Dette utgangspunktet kan imidlertid føre til urimelige resultater. Det vil da være aktuelt med vederlagskrav for en av samboerne.

vederlagskrav

Hva er vederlagskrav?

Det følger av ulovfestet rett at det ved økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd kan tilkjennes vederlag. Et vederlagskrav er en pengesum som skal kompensere for den berikelse en samboer har tilført den andre under samlivet.

Når har man krav på vederlag?

Dersom du har beriket den andre samboeren, kan du ha krav på vederlag. Berikelse kan skje gjennom direkte og indirekte bidrag. Direkte bidrag er at man for eksempel betaler ned på lånet til samboeren eller betaler for å pusse opp badet. Indirekte bidrag er at man frigjør tid eller kapital for den andre ved å ta mer enn sin del av hjemmearbeidet eller forbruksutgifter. Rettspraksis viser at man også kan ha krav på vederlag for stell og pleie av samboeren. For å bli tilkjent vederlag må to vilkår være oppfylt.

Vilkår for vederlagskrav

På grunnlag av Høyesterettspraksis må det oppstilles to vilkår for å bli tilkjent vederlag. For det første må samboeren ha fått en betydelig økonomisk fordel. Den økonomiske fordelen kan bestå av en berikelse eller besparelse. Det andre vilkåret er at det må være rimelig å tilkjenne vederlag.

Fakta

De to vilkårene er også med på å bestemme vederlagets størrelse.

Rimelig å tilkjenne vederlag?

Vederlagskrav er basert på alminnelige berikelses- og restitusjonsprinsipper. For at man skal ha krav på vederlag, må det være rimelig at det skjer en slik korreksjon. Et sentralt moment i vurderingen er hvor stor den økonomiske fordelen er. Er den økonomiske fordelen stor, er det mer rimelig å tilkjenne vederlag. Andre sentrale momenter er varigheten av samboerforholdet og partenes økonomiske situasjon.

Terskelen for å bli tilkjent vederlag er høy. Det skal dermed bare unntaksvis tilkjennes vederlag ved samlivsbrudd.

Typetilfeller

Et eksempel som kan gi rett til vederlag er et samboerpar som flytter inn i kvinnens enebolig. Over flere år bruker mannen betydelig krefter og sine oppsparte midler på å bygge en garasje og et badebasseng på eiendommen. Når samboerskapet tar slutt sitter kvinnen igjen med en eiendom som har steget i verdi, mens mannen har brukt opp sine oppsparte midler. En deling etter eierforhold vil i et slikt tilfelle fremstå som urimelig, og mannen vil derfor ha krav på vederlag.

Et annet typetilfeller som kan gi rett til vederlagkrav er stell og pleie av den andre samboeren. I slike tilfeller består den økonomiske fordelen av at samboeren sparer utgifter. Særlig i tilfeller der samboeren har sluttet å arbeide for å ta seg av samboeren fremstår det som rimelig med vederlag.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i skiftesaker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Fri rettshjelp i skiftesaker

I skiftesaker kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

Vi søker om fri rettshjelp for deg. Reglene for fri rettshjelp vil bli gjennomgått med deg i første møte, slik at du kan være trygg på dine advokatutgifter.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Erle-480x480-1.jpg

Erle Aas Bjørnstad (Permisjon)
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring