Arv mellom samboere

Samboere har begrenset arverett etter hverandre. I mange tilfeller må man derfor opprette testament for å sikre både egne og hverandres ønsker og rettigheter.

heving av kjøp bobil, voldsoffererstatning vilkår, voldsoffererstatning erstatning, søvnapne arbeidsavklaringspenger, styreansvar vedlikehold

Ingen felles barn

Samboere som har, har hatt eller venter felles barn, har krav på arv av hverandre. Arveretten utgjør fire ganger folketrygdens grunnbeløp, som per 1. mai 2023 tilsvarer 474 480 kr. Samboere uten felles barn har ingen lovbestemt arverett etter hverandre. I slike tilfeller vil arven gå til avdødes barn, foreldre, søsken eller øvrige familie.

Samboere som ikke har, har hatt eller venter felles barn må opprette testament for å sikre hverandre arv. Samboere med felles barn kan også gjennom testament øke arveretten utover 4 G. Hvor mye man kan råde over ved testament avhenger av om man etterlater seg livsarvinger. Dette kan du lese mer om her.

Samboere sin rett til å sitte i uskifte

Samboere som har, har hatt eller venter barn har rett til å sitte i uskiftet bo med felles bolig, innbo, bil og fritidseiendom. Å sitte i uskiftet bo innebærer at den lengstlevende tar over eiendelene til avdøde, og at man venter med å gjennomføre arveoppgjøret til vedkommende også dør.

Skifteretten gjelder ikke øvrige verdier, herunder bankinnskudd og verdipapirer. Disse verdiene kan barna kreve å få utbetalt straks. Dersom lengstlevende samboer skal sitte med disse verdiene til vedkommende faller fra, må dette fastsettes i testament. Alternativt kan barna samtykke til en slik utvidet uskifterett.

Fakta

Hvis avdøde har særkullsbarn er utgangspunktet at disse har krav på sin arv straks etter forelderens bortgang. Særkullsbarna kan imidlertid samtykke til at avdødes samboer sitter i uskifte. Hvis samboerne ikke har felles barn, kan man ikke sitte i uskifte.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om samlivsbrudd. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Maren Jenserud

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

I saker som gjelder samlivsbrudd kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 350 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 540 000 kroner.

Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat om din sak. Det påløper ingen advokatkostnader før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Jenserud-Maren-kopi.jpg

Maren Jenserud
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring