Når har en samboer arverett?

Samboere har begrenset arverett etter hverandre. I mange tilfeller er det behov for å opprette testament for å sikre både egne og hverandres ønsker og rettigheter. I denne artikkelen vil du få en kort innføring i samboerens arverettigheter.

arverett

Samboers arverett

Samboere har begrenset arverett etter hverandre. En samboers arverettigheter avhenger av om partene har felles barn. Har ikke samboerne felles barn, må partene opprette testament for å sikre hverandre arv.

Samboere med felles barn

Et langvarig samboerskap vil ikke i seg seg utløse arverett for samboeren. For at en samboer skal ha arverett etter arveloven må gjenlevende samboer ha barn med avdøde, ha hatt barn med avdøde, eller vente barn med den avdøde. Felles barn omfatter både biologiske barn og adoptivbarn. Felles fosterbarn oppfyller imidlertid ikke kravet.

Fakta

Samboerens rett til arv kan bare begrenses ved testament. For å begrense samboerens arverett må imidlertid gjenlevende samboer ha fått kunnskap om testamentet før arvelaterens død. Vilkåret om at samboeren må ha fått kunnskap om testamentet, gjelder ikke dersom det er umulig eller urimelig vanskelig å varsle samboeren om testamentet. 

Hvor mye arver gjenlevende samboer?

Samboerens arverett er begrenset til fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4 G). Samboerens arverett går foran livsarvingenes pliktdelsarv. Det betyr at dersom boet er på 4 G eller mindre, arver gjenlevende samboer alt.

Samboere uten felles barn

For samboere som ikke har felles barn, har gjenlevende samboer ingen lovbestemt rett til arv. Samboere som ikke har felles barn må derfor sikre hverandre gjennom testament. Ved opprettelse av testament, vil livsarvingenes pliktdelsarv gjøre seg gjeldende. Arvelater kan imidlertid bestemme i testamentet at samboeren har en såkalt utvidet testasjonsrett. Det betyr at samboeren uten hensyn til sine livsarvinger, kan tilgodese sin samboer med opp til 4G. Retten til å tilgodesette hverandre er betinget av at partene har vært samboere i minst 5 år før dødsfallet.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om samlivsbrudd. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ole-Marius Hillestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Saker som gjelder samlivsbrudd kan du ha krav på fri rettshjelp. Fri rettshjelp innebærer at staten dekker dine advokatutgifter. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. En utrolig dyktig og seriøs advokat. Har alltid følt meg trygg med advokaten ved min side. Vil også nevne at det sitter 2 veldig blide og hyggelige damer i resepsjonen som alltid gir en varme velkomst. Takk for god hjelp hos dere :)

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Ole-Marius-480x480-1.jpg

Ole-Marius Hillestad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring