Veirett over naboens eiendom

Partene i saken var to naboer som var uenige om bruksretten til en vei. Den som eide grunnen hvor veien gikk hevdet at veiretten var falt bort som følge av at naboeiendommen hadde fått en annen adkomstvei. Med bistand fra oss vant naboen frem med at veiretten fortsatt var gjeldende.

Veirett

Det var avtalt at veiretten skulle falle bort når naboen “får annen adkomstveg”. Naboen hadde hatt veirett siden 1976. Det omtvistede temaet var hvorvidt naboeiendommen hadde fått annen adkomstvei. Partene var også uenige om veiretten hadde rettsvern som følge av at den ikke var tinglyst.

Veirett i behold

Retten var enig i at veiretten faller bort når naboeiendommen får en annen adkomstvei. Retten tolket imidlertid veiretten slik at at naboeiendommen ikke har ansvaret for å kjøpe, skaffe eller anlegge ny atkomstvei.

Saksøker gjorde gjeldende at det hadde kommet en ny offentlig vei øst for naboeiendommen, og at denne kunne brukes som adkomstvei. Det var imidlertid en tomt i mellom eiendommen og den offentlige veien. Naboen var dermed avhengig av å måtte lage en innkjørsel over den bakenforliggende tomten. Den bakenforliggende tomten var imidlertid smal, i tillegg til at det var et hus på tomten. Det var dermed liten plass for å anlegge en vei. Videre la retten vekt på at naboen hadde bygd en garasje i tilknytning til veiretten noen år tidligere. Saksøker burde dermed sørget for å avklare forholdene før garasjen ble bygd. Retten mente det ikke var fysisk mulig å få til en annen tilfredsstillende kjøreatkomst. Etter dette ble konklusjonen at veiretten fortsatt var gjeldende.

Veiretten hadde rettsvern

Saksøker gjorde også gjeldende at veiretten var utslettet fordi den ikke var tinglyst riktig. Utgangspunktet er at en ikke tingslyst veirett slettes når eiendommen som veiretten går over skifter eier, jf tinglysingsloven § 21. For at veiretten skal slettes må imidlertid den nye eieren være i aktsom god tro.

I denne saken var veien godt synlig for saksøker. Den aktuelle veien var det eneste stedet man kunne kjøre frem til naboens hus. Det var i tillegg oppført en garasje i enden av veien. Retten la dermed til grunn at saksøker kjente til de eldre forholdene, og hun var følgelig ikke i aktsom god tro. En veirett blir ikke utslettet selv om grunneieren har en uriktig rettsoppfatning. Det ble derfor konkludert med at veiretten hadde rettsvern.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du en lignende sak om veirett?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om veirett. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt. Ved tvist om veirett kan du ha krav på å få dekket advokatkostnadene dine gjennom innboforsikringen. Vi hjelper deg og undersøker alltid om du har krav på å få dine utgifter til advokat dekket. Ta kontakt med oss for en uforpliktende evaluering av din sak.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring