Veirett for fraskilte tomter

Dersom en eiendom deles opp eller fraskiller tomter, blir spørsmålet om de nye tomtene har veirett på lik linje med eiendommen de deles fra.

veirett, høy hekk, arealavvik, tre, veirett

Hvem kan bruke veien, og til hva slags bruk?

Ofte oppstår det spørsmål om hvem som kan bruke veien, og til hva slags bruk. Dette er et spørsmål som særlig kommer opp i forbindelse med eierskifte og hvis veiretten er gammel. For å finne ut av hvem som kan bruke veien, og på hvilken måte må man se på stiftelsesgrunnlaget. Dersom partene har skrevet en avtale, må man tolke denne og se hva som står der. For veirett som er hevdet, må man se på bruken i hevdstiden. Stiftelsesgrunnlaget kan være uklart. Det må da foretas en helhetsvurdering av hva veiretten omfatter, hvor partenes felles oppfatning vil være et sentralt moment.

Veirett for fraskilte tomter

Når en eiendom deles opp, oppstår gjerne spørsmålet om disse tomtene skal ha veirett på lik linje med eiendommen de deles fra. På den ene siden har de nye tomtene behov for vei til og fra tomten, mens på den andre siden har eieren av veien behov for at bruken ikke blir urimelig eller unødvendig stor.

Hovedregelen ble slått fast i en dom fra Høyesterett fra 2015. I dommen bekreftet Høyesterett at det kan avgis veirett til fraskilte tomter. Veiretten kan imidlertid ikke deles dersom det vil være urimelig eller unødvendig til skade eller ulempe for eieren av den tjenende eiendommen jf. servituttloven § 2. Dette gjelder uavhengig av om veiretten er stiftet ved avtale eller hevd. I vurderingen av om noe er urimelig skal det blant annet legges vekt på tidligere bruksutøvelse og behovet for en tidsmessig tilpasning.

Tålegrensen i servituttloven § 2

Utgangspunktet er at en veirett kan avgis til fradelte tomter. I den konkrete sak kan imidlertid utvidelse av veiretten overskride tålegrensen i servituttloven § 2. Det vil derfor være en grense for hvor mange fradelte tomter veiretten kan gjelde for. Blir for eksempel en eiendom med veirett solgt til en utbygger som bestemmer seg for å bygge boligblokker på eiendommen, vil bruken fort bli så omfattende at totalbelastningen på den tjenende eiendommen overskrider tålegrensen i servituttloven § 2. Utbyggeren vil da måtte kreve vegskjønn etter veglov § 53 eller innpåkjøp etter jordskifteloven § 3-9.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi hjelper deg med å vurdere eksisterende veirett, og om den kan brukes av nye boenheter.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

I mange tilfeller vil innboforsikringen din dekke advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bisto deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring