Vedlikeholdsplikt for felles privatvei

Et stadig omdiskutert tema som kan skape konflikt er vedlikehold og drift av privateid vei som benyttes av flere. Disse veiene kan fungere som fremkomst til hytter, boliger eller tomter. Det kan være få deleiere eller mange – problemene er som regel de samme. Hvordan skal kostnadene fordeles? Hvem er ansvarlig for arbeidet som må gjøres på veien? Hvem må tette hullene etter kraftig nedbør?

veirett, høy hekk, arealavvik, tre, gjerde mot nabo, åsetesrett, eiendomsskatt

Hva er en vedlikeholdsplikt?

Det å eie en vei fører også med seg noen plikter – vedlikeholdsplikten. Mange er ikke klar over at det er et felles ansvar at veien ikke forfaller eller at kvaliteten blir så dårlig at den ikke kan bli brukt til det formål den er ment for. Det kan da oppstå konflikter ved hvem som skal dekke kostnadene og arbeidet som må gjøres for å vedlikeholde veien.

Hva sier loven?

Veiloven sier at alle eiere og brukere av private veier har et ansvar om å holde veien i “forsvarlig og brukbar” stand. Det er ikke en generell standar for hva som er “forsvarlig og brukbar” stand. Det vil selv om være nærliggende å tenke at veien må være i en slik stand at den kan bli brukt til sitt formål. Er formålet å frakte tungtransport som tømmer eller annen gårdsdrift, må veien være i stand til det. Det vil derfor kreve mer for at veien da skal være i “forsvarlig og brukbar” stand, enn ved om veien for eksempel bare er tiltenkt for gående eller syklende.

Hvordan skal vedlikeholdsutgiftene fordeles?

Hvordan vedlikeholdsutgiftene – både i kostnader og arbeid – skal fordeles med utgangspunkt i den enkelte eiers nytteverdi av veien. Nytteverdien er hvor mye en eier bruker veien, eller med andre ord hvor mye nytte en eier har av veien. Nytteverdien vil variere ut fra hvor mye en bruker veien, hvor omfattende og til hvilket bruk.

Et eksempel er om du eier en 100 meter lang vei med en annen; du bruker veien i 5 meter for enkel hverdagslig bruk, og naboen i enden av veien eier et gårdsbruk. Det vil da ikke være rettferdig at du betaler for alle de 95 meterne du ikke benytter deg av. I tillegg er bruken som gårdeieren har mer omfattende og sliter mer på veien. Han burde derfor stå for en større andel av utgiftene og arbeidet for vedlikehold av veien.

Hvordan kostnadene vil fordeles vil derfor variere ut ifra situasjonen. I noen situasjoner vil det ikke være rettferdig at utgiftene deles likt, mens i andre vil det være urettferdig at de ikke fordeles likt. Her vil en advokat kunne hjelpe deg med vurderingen! En advokat kan sammenligne ditt tilfelle med lignende situasjoner og gi en formening om en rettferdig løsning.

Opprett et veilag

Det kan i noen tilfeller være lurt å opprette et veilag. Et veilag vil kunne stå for den daglige driften av veien. Dette vil gjøre at driften av veien blir mer systematisk, økonomisk og mindre konfliktfylt for alle partene. Det er ikke noen strenge formelle krav til opprettelsen eller gjennomførelsen av et veilag. Eneste kravet er at veilaget må møtes minst en gang i året. Ved større veier som krever mer vedlikehold kan det være lurt å også opprette et styre i veilaget.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring