Vanlige feil bedrifter gjør ved utforming av arbeidsavtaler

Arbeidsavtalen er det viktigste juridiske dokumentet du har med den ansatte, men likevel gjøres det ofte feil. Her vil du få en oversikt over de vanligste feilene bedrifter gjør ved utforming av arbeidsavtaler.

næringslokale, feriepenger, ung ufør, samlivsbrudd, felles bolig, arbeidsavtaler

Midlertidig ansettelse

En av de vanligste feilene ved utformingen av arbeidsavtaler handler om bruk av midlertidig ansettelse. Som arbeidsgiver har du ikke lov til å planlegge permanent bruk av midlertidig ansettelse. Det er strenge regler for når midlertidig ansettelse kan benyttes. Etter arbeidsmiljøloven § 14-9 kan midlertidig ansettelse bare inngås når arbeidet er av midlertidig karakter, vikariat, for praksisarbeid, med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten, eller med ledere innen den organiserte idretten.

Lønnstyveri

Det kan oppstå feil i utbetaling av både lønn og feriepenger. Hvis du som arbeidsgiver gir den ansatte mindre enn det arbeidstakeren har krav på, kan det anses som lønnstyveri. Dette kan for eksempel være å misligholde plikten til å utbetale lønn, overtid, feriepenger eller annen godtgjørelse. Lønnstyveri kan straffes med opp til 6 års fengsel.

Bruk av overtid

Ved bruk av overtid er det mange arbeidsgivere som ikke overholder lovverket. En arbeidstakers arbeidstid skal defineres i arbeidsavtalen. Her skal det gis opplysninger om antall arbeidstimer per dag og per uke. Dersom en arbeidstaker jobber mye i perioder, og mindre i andre, åpner imidlertid arbeidsmiljøloven for at man kan foreta en gjennomsnittsberegning av arbeidstiden.

Fakta

For overtidsarbeid skal arbeidstaker få høyere lønn enn den vanlige lønnen. Det skal betales et tillegg som er minst 40 prosent. 

Beskrivelse av arbeidsoppgaver

Arbeidsavtaler må inneholde en beskrivelse av arbeidsoppgavene og arbeidsplassen. Det er imidlertid viktig å være klar over at en svært detaljert beskrivelse av dette vil redusere styringsretten din som arbeidsgiver. På et eller annet tidspunkt kan det være hensiktsmessig å foreta endringer og reguleringer i arbeidstakerens oppgaver. Da vil en for nøyaktig beskrivelse av arbeidsoppgaver og arbeidssted kunne sette en stopper for dette.

Fakta

Arbeidsgivers styringsrett gir arbeidsgiver mulighet til å foreta endringer i arbeidsforholdet overfor den enkelte arbeidstaker.

Konkurranseklausuler

Konkurranseklausuler benyttes for å begrense en arbeidstakers mulighet til å benytte seg av sine kunnskaper etter endt arbeidsforhold. Dette kan for eksempel være en karantene- eller kundeklausul. I mange tilfeller kan det oppstå tvister om kundeklausuler, og om de er for inngripende overfor arbeidstakeren. Ta kontakt med oss for en vurdering av din sak. Vi kan reglene og unntakene.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring