Dine rettigheter ved omorganisering

Omorganisering kan innebære store endringer internt i en bedrift. I mange tilfeller vil det føre til at bedriften får behov for nedbemanning. I denne artikkelen får du informasjon om dine rettigheter ved omorganisering.

omorganisering

Hva er omorganisering?

Omorganisering er når en bedrift endrer forretningskonseptet sitt. Omorganisering kan for eksempel være aktuelt dersom en bedrift møter utfordringer som gjør det nødvendig med tiltak, en bedrift får ny eier som har andre tanker om hvordan bedriften skal se ut, eller bedriften gjennomgår en fusjon eller fisjon.

Omorganisering kan for eksempel skje ved endring av kompetansesammensetningen eller endringer i bemanningen. I mange tilfeller vil det være nødvendig å foreta nedbemanning i en omorganiseringsprosess.

Nedbemanning

En omorganisering vil nesten alltid få konsekvenser for de ansatte. Ofte vil bedriften foreta nedbemanning. For at arbeidsgiver skal kunne nedbemanne må de strenge saksbehandlingsreglene og kravet til saklig grunn som gjelder ved nedbemanning overholdes. Videre er det viktig at en nedbemanningsprosess blir håndtert riktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. De ansatte har blant annet krav på å få informasjon om prosessen, samt ha med seg en tillitsvalgt eller advokat i drøftelsesmøte.

Nedbemanningsprosessen

En omorganiseringsprosess starter med at bedriften gjennomgår bedriftens sammensetning, arbeidsoppgaver, inntekter og utgifter. Ved å se på bedriftsstrukturen får ledelsen oversikt over hvilke tiltak som bør iverksettes. Dersom bedriften bestemmer seg for at nedbemanning er det riktige, må dette bestemmes gjennom et styrevedtak. Videre må bedriften bestemme seg for grunnlaget for nedbemanning, hvilken del av bedriften som skal rammes og hvor mange ansatte som skal bli sagt opp. Når dette er gjort starter prosessen der bedriften foretar drøftelsesmøter med de arbeidstakerne som er aktuelle for oppsigelse. Til slutt bestemmer ledelsen seg for hvem som må gå, og sender ut oppsigelsesbrev.

De som mottar oppsigelsesbrev har rett til å kreve et forhandlingsmøte med ledelsen. Da vil det ofte være aktuelt å drøfte forhold omkring sluttpakke og fratredelsesavtale.

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring