Dine rettigheter ved omorganisering

Omorganisering kan innebære store endringer internt i en bedrift. I mange tilfeller vil det føre til at bedriften får behov for nedbemanning. I denne artikkelen får du informasjon om dine rettigheter ved omorganisering.

omorganisering

Hva er omorganisering?

Omorganisering er når en bedrift endrer forretningskonseptet sitt. Omorganisering kan for eksempel være aktuelt dersom en bedrift møter utfordringer som gjør det nødvendig med tiltak, en bedrift får ny eier som har andre tanker om hvordan bedriften skal se ut, eller bedriften gjennomgår en fusjon eller fisjon.

Omorganisering kan for eksempel skje ved endring av kompetansesammensetningen eller endringer i bemanningen. I mange tilfeller vil det være nødvendig å foreta nedbemanning i en omorganiseringsprosess.

Nedbemanning

En omorganisering vil nesten alltid få konsekvenser for de ansatte. Ofte vil bedriften foreta nedbemanning. For at arbeidsgiver skal kunne nedbemanne må de strenge saksbehandlingsreglene og kravet til saklig grunn som gjelder ved nedbemanning overholdes. Videre er det viktig at en nedbemanningsprosess blir håndtert riktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø. De ansatte har blant annet krav på å få informasjon om prosessen, samt ha med seg en tillitsvalgt eller advokat i drøftelsesmøte.

Nedbemanningsprosessen

En omorganiseringsprosess starter med at bedriften gjennomgår bedriftens sammensetning, arbeidsoppgaver, inntekter og utgifter. Ved å se på bedriftsstrukturen får ledelsen oversikt over hvilke tiltak som bør iverksettes. Dersom bedriften bestemmer seg for at nedbemanning er det riktige, må dette bestemmes gjennom et styrevedtak. Videre må bedriften bestemme seg for grunnlaget for nedbemanning, hvilken del av bedriften som skal rammes og hvor mange ansatte som skal bli sagt opp. Når dette er gjort starter prosessen der bedriften foretar drøftelsesmøter med de arbeidstakerne som er aktuelle for oppsigelse. Til slutt bestemmer ledelsen seg for hvem som må gå, og sender ut oppsigelsesbrev.

De som mottar oppsigelsesbrev har rett til å kreve et forhandlingsmøte med ledelsen. Da vil det ofte være aktuelt å drøfte forhold omkring sluttpakke og fratredelsesavtale.

Fakta

I Norge er nedbemanningsprosessen omfattende. Alle ansatte har et sterkt vern mot oppsigelse i arbeidsmiljøloven. Gjør arbeidsgiver en feil kan det føre til at hele oppsigelsen er ugyldig, og at arbeidstaker fortsatt har rett til å beholde stillingen. Ved ugyldig oppsigelse vil arbeidstaker også kunne ha krav på erstatning for økonomisk tap og oppreisning.

To rettigheter

Dersom du står ovenfor en mulig oppsigelse er det to rettigheter du bør være klar over. Som arbeidstaker har du rett til å bli tilbudt annet passende arbeid dersom arbeidsgiver har dette. Arbeidsgiver har ingen plikt til å opprette en stilling det ikke er behov for, men du har krav på å bli tilbudt en passende ledig stilling dersom du er kvalifisert til den. Du er kvalifisert dersom du kan utføre arbeidet etter en rimelig opplæringstid.

Den andre rettigheten du bør være klar over er at du som arbeidstaker skal bli tatt hensyn til. Arbeidsgiver må vurdere sitt behov for nedbemanning opp mot ulempen det medfører for arbeidstaker å miste jobben. En typisk ulempe er at man må flytte på seg for å få ny jobb. Dersom du må flytte fra barn og familie vil dette tale i mot oppsigelse. Andre relevante forhold er sosiale forhold, alder og muligheten for å få ny jobb.

Arbeidsgiver må ha saklig grunn for oppsigelse

Arbeidsmiljøloven krever at det foreligger saklig grunn for oppsigelse. Arbeidsmiljøloven stiller både krav til oppsigelsens saklighet og at saksbehandlingen er saklig og korrekt. Hvilke krav som stilles kan du lese mer om her.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i tvister om omorganisering og nedbemanning. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Dersom arbeidsgiver har begått en feil i nedbemanningsprosessen er det normalt at arbeidsgiver dekker dine advokatutgifter. Dette er også vanlig dersom tvisten ender med inngåelse av forlik.

Dersom du etter oppsigelse har liten inntekt, kan du få dekket advokatutgiftene dine gjennom ordningen Fri rettshjelp. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Vi undersøker alltid om du kan ha krav på å få dine advokatutgifter dekket.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring