Vitne på testament, hvilke krav gjelder?

Det stilles en rekke krav for opprettelsen av et testament, jf. arveloven kapittel 7. Alle kravene må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig i arveoppgjøret. For at testamentet skal være gyldig må det blant annet være underskrevet av to vitner, over 18 år, som den som lager testamentet (testator) har godkjent. En av de vanligste grunnene til at et testament blir erklært ugyldig er at vitne på testament ikke oppfyller kravene i loven.

feriepenger, usaklig oppsigelse, gjensidig testament, diskriminering

 

Hvilke krav gjelder for å være vitne på testament?

Formkravene et testament må oppfylle blir nevnt i arveloven § 42, her blir det nevnt hvem som kan være vitne på testament. En må være:

  • Myndig
  • Til stede når testator underskriver eller erkjenner sin egen underskrift
  • Må underskrive i nærvær av testator
  • Habile
  • Ved full sans og samling

 

Krav til underskriften på testament

Begge vitnene må godkjenne at testamentet er skrevet under av testator. Dette kan de gjøre én og én. De kan enten være til stede når det blir gjort, eller vitne at testar bekrefter sin underskrift i etterkant. Vitnen må også i nærvær av testator, skrive under testamentet selv, enten samtidig, eller hver for seg.

 

Habilitetsregelen for vitne

Habilitetsregelen sier at et vitne ikke kan underskrive et testament som er til fordel for en selv, eller en som står vitne nær. Andre relasjoner som vil gjøre et vitne inhabil:

  • Ektefelle eller samboer
  • Ektefelles eller samboers barn
  • Slektninger i rett opp- og nedstigende linje
  • Ektefellers eller samboers slektning i rett opp- og nedstigende linje

Advokaten forklarer: Krav til et gyldig testament

Et testamente er arvelaters siste ønske og vilje om hvordan arvelaters eiendeler skal fordeles. Arvelater velger selv om han ønsker å opprette testamentet, men det er strenge formkrav som må være oppfylt dersom testamentet skal være gyldig. I denne artikkelen gir Osloadvokatene sine arverettseksperter en forklaring på hvilke krav et testamente må oppfylle for å være gyldig.

heve kjøp motorsykkel forhandler ,

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring