Vitne på testament, hvilke krav gjelder?

Det stilles en rekke krav for opprettelsen av et testament, jf. arveloven kapittel 7. Alle kravene må være oppfylt for at testamentet skal være gyldig i arveoppgjøret. For at testamentet skal være gyldig må det blant annet være underskrevet av to vitner, over 18 år, som den som lager testamentet (testator) har godkjent. En av de vanligste grunnene til at et testament blir erklært ugyldig er at vitne på testament ikke oppfyller kravene i loven.

feriepenger, usaklig oppsigelse, gjensidig testament, diskriminering

 

Hvilke krav gjelder for å være vitne på testament?

Formkravene et testament må oppfylle blir nevnt i arveloven § 42, her blir det nevnt hvem som kan være vitne på testament. En må være:

  • Myndig
  • Til stede når testator underskriver eller erkjenner sin egen underskrift
  • Må underskrive i nærvær av testator
  • Habile
  • Ved full sans og samling

 

Krav til underskriften på testament

Begge vitnene må godkjenne at testamentet er skrevet under av testator. Dette kan de gjøre én og én. De kan enten være til stede når det blir gjort, eller vitne at testar bekrefter sin underskrift i etterkant. Vitnen må også i nærvær av testator, skrive under testamentet selv, enten samtidig, eller hver for seg.

 

Habilitetsregelen for vitne

Habilitetsregelen sier at et vitne ikke kan underskrive et testament som er til fordel for en selv, eller en som står vitne nær. Andre relasjoner som vil gjøre et vitne inhabil:

  • Ektefelle eller samboer
  • Ektefelles eller samboers barn
  • Slektninger i rett opp- og nedstigende linje
  • Ektefellers eller samboers slektning i rett opp- og nedstigende linje
Fakta

Slektninger i rett opp- og nedstigende linje er besteforeldre, foreldre, barn, barnebarn osv.

Habilitet ved arbeidsforhold

I tilfeller der et vitne er ansatt hos en testamentet er til fordel for, vil testamentet i utgangspunktet være ugyldig. Testamentet kan likevel erklæres gyldig om “tilknytningen trolig ikke har hatt betydning for innholdet i testamentet”. Hvis den som er vitne på testamentet hverken vet eller burde vist at testamentet er til fordel for arbeidsgiver, vil testamentet uansett kunne bli erklært gyldig.

 

Hva om vitne ikke kjenner til innholdet i testamentet?

Det er ikke noe krav om at et vitne på testament skal ha kjennskap til innholdet av testamentet, men vitne på et testament må vite at det er et testament som skal underskrives. Habilitetsregelen etter arveloven § 44 gjelder uavhengig om vitnet har kjennskap til innholdet eller ikke. Det er testator sitt ansvar at kravene for habilitet er oppfylt.

 

Sinnstilstanden til vitne på testament

Det stilles samme krav til vitnes sinnstilstand som for testator. Hvis vitnet var i en sinnstilstand som gjorde at det ikke hadde forutsetninger for å forstå at det var et testament, vil testamentet være ugyldig. Dette kan komme av for eksempel sinnslidelse, demens, rus eller annen funksjonsnedsettelse på testasjonstidspunktet.

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i opprettelse og tvisteløsning knyttet til testament. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ingen utgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring