Sykepenger for tilkallingsvikarer og ekstrahjelp

Det er ikke et krav om fast ansettelse for at en arbeidstaker skal ha krav på sykepenger. Hvis du som arbeidsgiver benytter deg av tilkallingsvikarer og ekstrahjelp, har også de som hovedregel rett til sykepenger.

fusk på eksamen, mobbing, uføretrygd, voldsoffererstatningslov, pasientskade, bistandsadvokat, sykepenger, sykemeldt, voldsoffererstatning, egenmelding, sykepenger

Rett til penger ved sykdom

Sykepenger skal erstatte arbeidstakers inntekt når han eller hun ikke kan jobbe som følge av skade eller sykdom. Vilkårene som alltid må være oppfylt for at en ansatt skal ha krav på penger ved sykdom er at vedkommende er sykemeldt, er medlem av folketrygden, er under 70 år og at arbeidet gir pensjonsgivende inntekt.

Tilkallingsvikarers rett til sykepenger

For at en tilkallingsvikar eller ekstrahjelp skal ha krav på sykepenger må vedkommende ha vært ansatt i fire uker eller mer. Dette kalles for opptjeningsperioden. Når det gjelder beregningen av denne perioden er det viktig å være klar over at opptjeningstiden starter på nytt når arbeidstakeren ikke har jobbet på 14 dager. Det betyr at retten til sykepenger går tapt for vikarer hvis det går mer enn 14 dager mellom hver arbeidsdag.

Det er arbeidsgiver som utbetaler sykepenger de første 16 dagene, deretter er det NAV som overtar ansvaret. Arbeidstakeren har bare krav på sykepenger for dager det skulle ha vært utbetalt lønn. Unntak kan imidlertid tenkes for regelmessige tilkallingsvakter. De kan ha krav på sykepenger for flere dager enn de som er avtalt. Det må foretas en konkret vurdering av sannsynligheten for at tilkallingsvikaren ville fått flere vakter om vedkommende ikke hadde blitt syk. Det sentrale for vurderingen vor mye tilkallingsvikaren har jobbet bakover i tid.

Fakta

For å ha rett til sykepenger fra NAV må tilkallingsvikaren ha en årsinntekt som utgjør minst 50 % av folketrygdens grunnbeløp. Dette tilsvarer ca. 60 000 kr. 

Beregning av sykepenger

For å beregne hvor mye sykepenger en ansatt har rett til, er det vanlig å gå ut fra en gjennomsnittlig ukeinntekt. Tilkallingsvikarer har ofte varierende inntekt, og for dem kan et lengre og mer representativt tidsrom brukes for å få en mer riktig beregning av sykepengegrunnlaget.

Fakta

Hvis sykemeldingen din skyldes en yrkesskade, kan du ha andre rettigheter. Sykemeldingen din må i tilfelle skyldes yrkesskaden, og NAV må ha godkjent yrkesskaden.

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Fått avslag fra NAV?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i NAV-saker. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring