Strandretten – hva innebærer den?

Som eier av en eiendom som grenser til sjøen har man en særrett, som ikke andre eiendomseiere har. Denne retten blir omtalt som standretten. Strandretten er en rett som strekker seg utenfor yttergrensene til eiendommen. Det kan være usikkert hvor langt denne standretten strekker seg, og hvem som kan utnytte fordelene og ressursene som finnes i dette området.

 

sameiekontrakt, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen

 

Det er ikke et krav om at en selv har en plan om å utnytte arealet ved sjøen i fremtiden. Som eier skal en ha muligheten til å kunne utnytte standretten når det selv passer en. En kan dermed kreve sin strandrett krenket, selv uten en fremtidig plan om å selv utnytte området. Det er fastslått at det ikke er noe “først i tid, best i rett”.

 

Hvor langt ut gjelder strandretten?

Den primære reglen er at strandretten strekker seg helt ut til der marbakken starter. Marbakken er et område på havbunnen der grunnen går fra å være relativt flatt til å gå vesentlig brattere mot dypet. Grunnet at standretten er en ulovfestet sedvane rett er det ikke noe konkret regel på hvor mye havbunnen må synke før det blir kvalifisert som en marbakke. Den slakeste, tidligere tillatte definisjonen på en marbakke, er 1m per 5m.

Eieren av grunnen med strandlinjen har eiendomsrett ut til marbakken eller – hvis marbakken ikke kan påvises – til to meters dybde. Det finnes dermed en sekundær regel om at standretten ender der dybden mellom havbunnen og havoverflaten overstiger 2 meter. Avstanden skal måles ved middels lav vannstand.

 

Hva kan du gjøre, og hva kan du ikke gjøre med strandretten.

Som eier av en eiendom som grenser til sjøen, har en også en tilflottsrett. Denne retten går ut på at en har retten til å komme seg frem og tilbake til egen tomt ved bruk av båt. Ferdelen til egen tomt, fra sjøen, kan dermed ikke bli krenket. Ved at muligheten for å ferdes til egen eiendom er minsket, eller forvansket, er en krenking av retten. Dette kan skje gjennom utbyggelse av en flytebrygge. Hverken det offentlige gjennom kommunen eller andre offentlige instanser, eller naboen (eller andre privatpersoner) kan ta av standretten uten en avtale eller tillatelse.

 

Utfyllingsretten gir rett til for eksempel å kunne bygge molo eller brygge ut fra egen strandtomt. Loven om at det ikke er lov å bygge nærmere enn 100 meter fra strandlinjen har svekket utfyllingsretten. Men det er fortsatt mulig å søke om å få lov til å bygge i strandsonen.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring