Støy fra avløpsrør er en mangel

Støy fra avløpsrør vil for mange oppleves som svært forstyrrende, og være en kilde til klager, særlig i leilighetsbygg. Hvis ikke avløpsinstallasjonene tilfredsstiller byggeforskriftens krav til tekniske installasjoner vil det foreligge en mangel. Da vil du kunne ha krav på, retting, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

avhendingsloven, skatt utleie, vann, ventilasjonsanlegget, felles bolig, fall mot sluk, vannlekkasje, støvete garasjedekke, nabovarsel, diskriminering, syk i ferien, rettigheter som leietaker, nabostøy, samvær, garanti, forsinkelse, reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil, støy fra avløpsrør

Når foreligger det en mangel?

Valg av riktig planløsning, rørtype og innfesting av rørene er nødvendig for å tilfredsstille lydkravene i TEK 17. Hvilke lydkrav som stilles avhenger av om det er tale om luftlyd eller strukturlyd. Luftlyd er for eksempel lyd fra at vannstrømmen støter direkte mot rørveggen. Strukturlyd er lyd som overføres gjennom bygningens struktur, og kan for eksempel oppstå dersom det er direkte kontakt mellom avløpsrør og deler av bygningskonstruksjonen. For at det skal påvises mangelfull lydisolering må det foretas lydmålinger.

Det er vanskelig å fastslå om støy fra avløpsrør er en mangel eller ikke, ettersom det avhenger av en rekke faktorer som støynivået, hvor ofte støyen oppstår og hvordan det påvirker beboerne. Videre vil kravene til lydisolering variere ut i fra type bygg og bruk. Dette kan by på vanskelige og tekniske vurderinger. Dersom du mistenker at støyen fra avløpsrørene utgjør en mangel, anbefales det å innhente vurderinger fra en sakkyndig tredjemann, som for eksempel en takstmann.

Reklamasjon

Når du oppdager mangelfull lydisolering er det viktig at du raskt reklamerer overfor selger. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister vil du ikke kunne gjøre mangelskrav gjeldende. I mange tilfeller vil motparten hevde at du har reklamert for sent, ettersom du burde oppdaget lydproblematikken raskt etter at du flyttet inn. Det anbefales derfor å reklamere med en gang, og ikke nøle. Da vil du slippe spekulasjoner omkring hvor vidt reklamasjonen var rettidig.

Fakta

I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen og at du på bakgrunn av dette ønsker å gjøre mangelskrav gjeldene. Ta kontakt med en av våre advokater. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Mangelskrav

Dersom det foreligger en mangel kan du kreve retting, prisavslag, erstatning eller at avtalen heves. Ved mangelfull lydisolering vil prisavslag tilsvarende utbedringskostnadene eller retting av mangelen være mest nærliggende. Hvilken mangelskrav du bør gjøre gjeldende avhenger imidlertid av omstendighetene i saken. Vi bistår deg i denne prosessen, og sørger for at du får det du har krav på.

Nicolay Carlsen

Advokat/partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Nicolay-480x480-1.jpg

Nicolay Carlsen
Advokat/partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring