Mangel – lyd mellom leiligheter

Som beboer i et leilighetskompleks vil man eksponeres for mange naboer. I enkelte tilfeller kan dette føre til mye støy og lyd fra andre leiligheter. Dersom lydproblematikken skyldes mangelfull tetting eller dårlig lydisolering vil det kunne utgjøre en kjøpsrettslig mangel. Da kan du ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen.

avhendingsloven, mangel, lyd, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie

Mangler ved entreprenørens ytelser

Det foreligger en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med avtalen eller opplysninger som er gitt i markedsføringen, kontraktsdokumenter eller for øvrig i byggeprosessen. Det foreligger også en mangel dersom arbeidet ikke er utført på faglig godt vis, eller dersom boligen ikke er i samsvar med offentligrettslige krav til byggverk.

Har ikke kjøperen fått opplysninger som entreprenøren “måtte kjenne til”, og som det må antas at ville virket inn på avtalen foreligger det også en mangel. At entreprenøren “måtte kjenne til” opplysningene innebærer at entreprenøren ikke må ha noen rimelig grunn til å være uvitende. Dette kan for eksempel være opplysninger om arbeidet, materialene eller eiendommen.

Mangelfull lydisolering

For at det skal påvises mangelfull lydisolering må det foretas lydmålinger. Manglende lydisolering blir gjerne vurdert ut fra en desibelskala. Som regel skiller man mellom luftlyd og trinnlyd. Luftlyd er for eksempel lyd fra mennesker som snakker, TV eller kjøkkenmaskiner. Trinnlyd er lyd som oppnås når noen for eksempel går på et gulv, banking og lignende. Det oppstår da vibrasjoner i konstruksjonen som kan høres av naboen.

Fakta

Kravene til lydisolering varierer ut i fra type bygg og bruk. Dette kan by på vanskelige og tekniske vurderinger. Den klare anbefalingen er derfor å hente inn en sakkyndig tredjemann, som for eksempel en takstmann.

Husk reklamasjon!

Oppdager du mangelfull lydisolering er det viktig at du reklamerer overfor selger så raskt som mulig. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelen gjeldende. Ofte vil motparten hevde at du har reklamert for sent ettersom du burde oppdaget lydproblematikken raskt etter at du overtok boligen. Det anbefales derfor å reklamere umiddelbart, og ikke nøle. Da vil man slippe spekulasjoner omkring hvor vidt reklamasjonen var rettidig.

I en reklamasjon må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du som følge av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med en av våre advokater. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Mangelskrav

Dersom det foreligger en mangel kan du kreve retting, prisavslag, erstatning eller at avtalen heves. Hva slags krav det anbefales å gjøre gjeldende avhenger av den konkrete saken. Vi bistår deg i denne prosessen, og sørger for at du får det du har krav på.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring