Støvete garasjedekke er en mangel

Dersom du har kjøpt en eiendom med et unormalt støvete garasjedekke kan det foreligge en kjøpsrettslig mangel. Da kan du ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving.

avhendingsloven, skatt utleie, felles bolig, nabovarsel, diskriminering, syk i ferien, rettigheter som leietaker, nabostøy, samvær, garanti, forsinkelse, reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil, støvete garasjedekke

Mangel ved nybygg

Det foreligger en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med avtalen eller opplysninger som er gitt i markedsføringen, kontraktsdokumenter eller for øvrig i byggeprosessen. For at den uriktige opplysningen skal anses som en mangel må den ha virket inn på avtalen. Dette vilkåret er oppfylt dersom avtalen ville blitt inngått på andre vilkår dersom riktige opplysningen var blitt gitt.

Det foreligger også en mangel dersom arbeidet ikke er utført på faglig godt vis, eller dersom boligen ikke er i samsvar med offentligrettslige krav til byggverk. Ved slike vurderingen kan det bli nødvendig å hente inn en sakkyndig tredjemann, som for eksempel en takstmann.

Opplysningsplikt

Videre foreligger det en mangel dersom kjøperen ikke har fått opplysninger om arbeidet, materialet eller eiendommen som entreprenøren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. At entreprenøren “måtte kjenne til” opplysningene innebærer at entreprenøren ikke må ha noen rimelig grunn til å være uvitende.

Støvete garasjedekke kan være en mangel

Hvorvidt et støvete garasjedekke utgjør en mangel kan by på vanskelige vurderinger. Det sentrale spørsmålet blir om støvet kommer fra bilene som kjører inn i garasjen, eller om det kommer fra betonggulvet. Videre er det sentralt å vurdere mengden støv, altså om det er unormalt mye støv på garasjedekket. I en slik vurdering vil det være hensiktsmessig å innhente vurderinger fra en takstmann.

Fakta

Overflatebehandling av betonggulv med støvbindende middel er nødvendig for å forhindre forstøving ved bruk og slitasje på gulvet. Manglende overflatebehandling er ikke i samsvar med faglig god utførelse. Dersom det ikke er utført overflatebehandling vil det derfor foreligge en kjøpsrettslig mangel.

Hvordan går du frem?

Oppdager du en mangel er det viktig at du foretar reklamasjon overfor selger så raskt som mulig. Gjør du ikke dette innenfor lovens frister kan du ikke gjøre mangelskrav gjeldende. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med oss. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Krav ved mangel

Når det foreligger en mangel kan du kreve mangelen rettet, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen. Selv om mangelen viser seg flere måneder etter salget, kan du ha et krav. Les mer om dette her.

Ta kontakt med oss for en uforpliktende vurdering av din sak. Vi sørger for at du får det du har krav på.

Adam Justin Ahlquist

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om bolig og eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Adam-480x480-1.jpg

Adam Justin Ahlquist
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring