Fikk stoppet krav på 243 000 kr etter at leieforholdet opphørte

Vestfold tingrett avsa nylig en dom i en sak hvor det var uenighet mellom utleier og leietaker om skader ved gulvet i en leilighet. Ved bistand fra en av våre dyktige advokater vant leietaker saken og fikk sine sakskostnader dekket av utleier.

 

Skader ved laminatgulvet

Etter å ha bodd i leiligheten i seks år sa leietageren opp. I den forbindelse ble det avtalt at det skulle avholdes en befaring. Under befaringen ble det påpekt en del skader ved gulvet i leiligheten. Da gulvet ble undersøkt nærmere viste det seg at skadene var mye større enn først antatt.

Utleier innhentet en takstmann som kom frem til at det var fukt i laminatgulvet i stue, kjøkken, gang og to soverom på til sammen 80 kvm. Takstmannen mente at skadene var forårsaket av urinering fra hund pågått over lengre tid. Skadene på kjøkkenet var forårsaket av kondens fra kjøleskapet. Kostnadene til utbedring av gulv ble beregnet til 97 000 kr. Videre ble det påpekt at det var skader og feil ved andre deler av leiligheten. En taklampe var blant annet ødelagt samt at benkeplaten på kjøkkenet var skadet. Kostnadene for å utbedre de resterende feilene ble beregnet til 34 000 kr.

Leietaker ble frifunnet

Det er den som hevder å ha et krav, her utleier, som har bevisbyrden for å sannsynliggjøre kravet. Utleiere mente at fuktskadene i gulvet skyldes urin fra en hund som har blitt liggende over tid. Retten fant ikke dette sannsynliggjort. De mente at det i utgangspunktet er lite sannsynlig at det i en leilighet hvor det bor en familie har ligget urin på gulvet uten å bli tørket opp. Videre hadde utleier vært innom leiligheten en gang hvert år uten å ha luktet eller observert urin. Leietageren hadde også innhentet en annen takstmann som mente det var lite sannsynlig med slike fuktskader som følge av urin fra hund. Retten kom dermed frem til at kravet ikke var sannsynliggjort.

Videre kom retten frem til at det heller ikke var sannsynliggjort at det var en lekkasje fra kjøleskapet som har påført leiligheten fuktskader. Fuktskadene kan like så gjerne skyldes andre ting, som for eksempel gulvvask eller at gulvet ikke er riktig montert. De andre påståtte feilene ved leiligheten mente retten skyldes alminnelig slitasje og elde. Utleier fikk dermed ikke medhold i noen av sine krav, og ble dømt til å betale erstatning for sakskostnader på nesten 50 000 kr.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du et lignende problem?

Vi bistår deg i saker som gjelder eiendom og utleie. I slike saker vil advokatkostnadene ofte bli dekket gjennom forsikringen din. Er du usikker på dette, hjelper vi deg med å undersøke om du har slik dekning.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen kostnader før vi er enige om oppdrag.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring