Søknadsplikt og regler for tiltak innenfor 100-metersbeltet langs sjøen

I Norge er det et særlig vern av 100-meterbeltet langs sjøen. Det står skrevet i loven at det særlig skal tas hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 100-metersbeltet langs sjøen. Tiltaket kan ikke krenke allemannsretten.

 

sameiekontrakt, korttidsutleie, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene

 

Det er et totalt bygge- og delingsforbud i 100-metersbeltet. Dette innebærer at det ikke er lov til å oppføre, rive eller endre bygninger. Det er heller ikke lov til å gjøre terrenginngrep eller opprette og endre eiendom. Dette totalforbudet gjelder alt fra båtnaust til brygger, og påfylling av sand, for å etablere en kunstig sandstrand, eller for å vedlikeholde en allerede eksisterende sandstrand.

 

Mulig å søke om disposisjon fra forbudet

Hovedregelen er at det er byggeforbud i strandsonen. Det er kommunen som har myndighetene til å gi disposisjon og å tillate tiltak. En søknad om å få lov til å bygge i strandsonen, må derfor leveres til kommunen. Dette må gjøres i tillegg til den vanlige byggesøknad.

 

Hva må være oppfylt for å få søknaden innvilget:

Det er primært to hovedvilkår som må være innvilget for at søknaden om disposisjon skal bli innvilget.

  • Søknaden kan ikke bli godkjent om den strider med loven sitt formål og hensyn om å beskytte natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser i 100-metersbeltet langs sjøen.
  • Det må også – gjennom en helhetlig vurdering – bli vurdert om fordelene er vesentlig større enn ulempene som oppstår ved et slik vedtak.

Det vil være lettere å få gjennomslag for å erstatte eksisterende bygg, som allerede finnes i 100-metersbeltet. Omfanget av det nye tiltaket burde ikke overstige det som allerede finnens av bebyggelse.

Disposisjonssøknader kan ofte være omfattende og vanskelige å skrive. Vi anbefaler derfor at du tar kontakt med en av våre dyktige advokater. De kan bistå med en vurdering av din sak; hva du kan ha krav på, utarbeidelse av søknaden og om den er i tråd med gjeldene regelverk.

 

Tiltak som er unntatt søknadsplikten for 100-metersbeltet

Det er noen tiltak som er unntatt søknadsplikten og det generelle byggeforbudet i 100-metersbeltet. Om det allerede er eksistende bygg i 100-metersbeltet, som et nøst, er det lov å gjennomføre fasadeendringer uten å måtte søke til kommunene. Det vil også være lov med annet vedlikehold av allerede eksiterende bygg. Det er ikke lov å gjøre større endringer slik at bygningen får et annet formål eller bruksevne.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring