Sluttavtale og sluttpakke

En oppsigelsesprosess kan være vanskelig. Begge parter kan derfor være tjent med å inngå sluttavtale eller sluttpakke om avslutning av arbeidsforholdet.

sluttavtale

Hva er en sluttavtale/sluttpakke?

Sluttavtale og sluttpakke er betegnelser på avtaler som gjerne brukes som ledd i en nedbemanningsprosess, eller der arbeidsgiver av andre grunner ønsker å avslutte et arbeidsforhold. Inngåelse av en sluttavtale innebærer at arbeidstaker aksepterer at arbeidsforholdet avsluttes.

Arbeidstakere har aldri krav på sluttpakke, men ofte ser arbeidsgivere seg tjent med å inngå slike avtaler for å unngå tvist. Det er vanskelig å si opp ansatte, og det kan da være lettere å betale seg ut av problemet.

Bør du som arbeidsgivere tilby sluttavtale?

Nå du som arbeidsgiver ønsker å avslutte et arbeidsforhold kan du enten gå til vanlig oppsigelse, eller inngå sluttavtale med den ansatte. Fordelen ved å velge sluttpakke er at du unngår søksmål, og at du har full oversikt og økonomisk kontroll. Tilbud om sluttpakke vil ofte minske frustrasjonen og irritasjonen hos arbeidstakeren, og du vil som arbeidsgiver på denne måten minimere risikoen for dyre og tidkrevende tvister.

Videre vil du som arbeidsgiver ved inngåelse av sluttpakker unngå de formelle prosessene ved oppsigelse, med de risikoer det innebærer.

Sluttavtalens innhold

En sluttavtale innebærer at arbeidsforholdet avsluttes mot økonomiske ytelser fra arbeidsgiver. Det er ingen regler som bestemmer hvor stor en sluttpakke skal være, og dette er således gjenstand for forhandlinger. Hvor stor sluttpakken vil være avhenger av flere faktorer, som for eksempel bedriftens økonomi, betydningen av oppsigelsen, arbeidstakers stilling, ansiennitet, samt hvor holdbart grunnlaget for oppsigelse er.

Fakta

Det er vanlig å angi sluttpakken i et bestemt antall måneder, og knytte den opp til den ansattes lønn. Et eksempel kan være at det gis 6 måneder med etterlønn. Det er heller ikke uvanlig at deler av sluttpakken gjøres betinget. Et eksempel kan være at det avtales 3 måneder med etterlønn, i tillegg til tre måneder med etterlønn som er betinget av at den oppsagte ikke får ny jobb.

Utformingen av en sluttavtale

En sluttavtale må naturligvis inneholde opplysninger om at det er enighet om at arbeidsforholdet avsluttes. Videre vil avtalens sentrale punkt være hvilket vederlag den ansatte skal motta. Størrelsen på vederlaget er gjenstand for forhandlinger. Med mindre noe annet er avtalt vil lønn i oppsigelsestiden vanligvis gi grunnlag for opptjening av feriepenger, mens vederlag ut over dette gis uten feriepengeopptjening.

Videre bør sluttavtalen inneholde opplysninger om tidspunkt for fratredelse, lengden av oppsigelsestiden og tilbakelevering av utstyr m.m. Avtalen bør også avklare gyldigheten av eventuelle konkurranseklausuler.

Fakta

Det er viktig å være grundig når en sluttavtale skal settes opp. Alle rettigheter og plikter bør beskrives og avklares, også ting som oppfattes som en selvfølge. Videre må forhold som skatt, trygdeytelser og pensjon avklares.

Rolf Odner

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Ta kontakt for en uforpliktende prat. Det påløper ikke advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Rolf-480x480-1.jpg

Rolf Odner
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring