Sluttpakke

Ved oppsigelse av en ansatt kan det være aktuelt for en arbeidsgiver å gi den oppsagte en sluttpakke, enten før oppsigelse er gitt, eller som et mottrekk når en arbeidstaker bestrider oppsigelsen.

Hvorfor sluttpakke?

En arbeidstaker har aldri krav på en sluttpakke, men ofte ser arbeidsgivere seg tjent med å inngå slik avtale for å unngå en rettssak. Forutsettingen for at arbeidsgiver skal gi en sluttpakke vil være at arbeidstakeren sier fra seg retten til å gå til søksmål.

Det kan brukes både når det er den ansattes egen skyld at arbeidsforholdet opphører eller når dette skyldes virksomhetens planlegging. Som regel brukes sluttpakker for å unngå rettssaker om gyldigheten av en oppsigelse. Det er som kjent vanskelig å si opp ansatte og det kan da være lettere å betale seg ut av problemet.

Det er ganske vanlig å angi sluttpakken i et bestemt antall månedslønner. Det er imidlertid fornuftig å bruke advokat fordi ikke hele sluttpakken nødvendigvis må være skattepliktig for den ansatte. Sluttpakker får også betydning i forhold til eventuelle ytelser fra NAV.
Det vil også være slik at enkelte ansatte trenger omskolering og da kan det å få dekket utgiftene til det være bedre enn en vanlig sluttpakke.

Hvor stor skal sluttpakken være?

Det gjelder ikke noen fast norm for hvor stor en sluttpakke skal være. Dette vil avhenge av flere faktorer, hvor betydningen av oppsigelsen for den oppsagte, samt hvor holdbart grunnlaget for oppsigelsen er, ofte vil være avgjørende elementer. En ansatt med lang ansiennitet, som mest sannsynlig vil få problemer med å få annet arbeid, vil antakelig kreve en større sluttpakke enn en yngre ansatt som lett får seg ny jobb, og ikke har spesielt lang fartstid i bedriften.
På den annen side ser man av og til at yngre personer i en viktig periode av karrieren forlater en god jobb fordi de har latt seg friste av karrieremulighetene et annet sted, og da vil man ikke like lett akseptere en argumentasjon om at en oppsigelse ikke har så stor betydning. Det samme gjelder dersom man har en tung forsørgelsesbyrde.

Sluttpakke knyttes opp møt lønn

Størrelsen på vederlaget vil i de fleste tilfeller bli knyttet opp i mot lønnen til den oppsagte. Det gis for eksempel 6 måneder med etterlønn a 35 000,- pr måned (det betales skatt av etterbetalingen som om det var snakk om en vanlig lønnsutbetaling). Det er heller ikke uvanlig at deler av sluttpakken gjøres betinget. Det avtales for eksempel 3 måneder med etterlønn uavhengig av om den ansatte får ny jobb i mellomtiden, i tillegg til tre måneder med etterlønn som er betinget av at den oppsagt ikke har fått ny jobb.

Fakta

Det ikke uvanlig at arbeidsgiveren istedenfor eller i tillegg til en sluttpakke, tilbyr den ansatte profesjonell rådgiving fra firma som spesialiserer seg på å skaffe personer ny jobb ved nedbemanning og lignende.

Hanne Kristiansen Wiik

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Jobbrådgiving

Gode eksempler på firmaer som jobber profesjonelt med å hjelpe deg ut i jobb igjen er:

Solstadgruppen
Karriereblanse

Sluttpakken som oppreisning

En annen mulighet er å gi hele eller deler av sluttpakken som oppreisning. Fordelen med dette er at ytelsen vil være skattefri opp til 1,5 G. Skal du få oppreisning i en rettssak, er det et krav at det er gitt en oppsigelse eller en avskjedigelse, at denne er usaklig, og at den har medført en belastning ut over hva som er normalt for den ansatte. For å kunne godtgjøre skattefritak ved inngåelse av sluttpakke må de samme kravene være oppfylt.

Det er forståelig nok først og fremst i situasjoner der arbeidsgiver ser at det har blitt gjort feil at det er aktuelt å gi oppreisning. Vær nøye med å spesifisere nøyaktig i sluttavtalen hva som er oppreisning og hva som er etterbetaling.

Går en sluttpakke utover trygdeytelser?

Dette vil variere i forhold til hvilken ytelse det er snakk om. Når det gjelder sykepenger så er det et vilkår at du må ha lidt et inntektstap for å kunne motta slik ytelse. Når du mottar etterlønn vil ikke dette vilkåret være oppfylt, med mindre det spesifikt fremgår av sluttpakken at arbeidstakeren kan ta nytt arbeid selv om han mottar etterlønn, og at arbeidsgiver ikke har rett til å avkorte etterutbetalingen om vedkommende får sykepenger.

Rehabiliteringspenger kan du motta da denne utbetales uavhengig av hva du mottar i lønn. Men dersom en sluttpakke spesifikt sier at etterbetalingen skal avkortes dersom det mottas rehabiliteringspenger, så vil bestemmelsen i avtalen slå gjennom.
Etterbetalingen vil gå til fradrag i attføringspenger. Støtte til utdanning eller erstatning for ikke- økonomisk tap, går imidlertid ikke til fradrag.
Etterbetalingen går til fradrag i uførepensjon. Arbeidsevnen må være varig nedsatt for at man skal ha rett til uførepensjon. Etterlønn anses som varig inntekt, og går altså til fradrag i pensjonen.

Dagpenger kan ikke mottas ved siden av en etterbetaling. Dagpenger har som formål å erstatte bortfall av inntekt, og en etterbetaling anses som nevnt som inntekt i trygdesammenheng.

– Lønner seg å ha med advokat i drøftelsesmøte, som sjekker at bedriften har gjort det de skal lovmessig, og at oppsigelsen faktisk er gyldig. Og som forhandler om noen penger med på veien.

Tidligere klient - Oslo

Har du behov for hjelp – kontakt en advokat

Ta kontakt med vår spesialiserte advokat for spørsmål eller en vurdering av din sak. Vi vil gjerne høre fra deg!

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Hanne-Wiik-480x480-1.jpg

Hanne Kristiansen Wiik
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring