Leilighet tvangssolgt etter skilsmisse

Nylig var en tvist om salg av tidligere felles bolig oppe i Vestfold tingrett. Partene gikk fra hverandre i 2019 og eide en leilighet sammen. Spørsmålet i saken var om mannen kunne overta boligen, eller om kvinnen kunne kreve den tvangssolgt.

Voldsoffererstatning, tvangssolgt

Mannen hevdet at partene hadde inngått muntlig avtale

Mannen i forholdet hevdet at partene hadde inngått en muntlig avtale om at han skulle overta felles bolig for 2,3 millioner kroner. Den som hevder at det foreligger en muntlig avtale om kjøp av fast eiendom har en streng bevisbyrde. For at det skal foreligge en bindende muntlig avtale må partene være enige om de vesentlige punkter i avtalen.

Etter en samlet vurdering fant ikke retten det sannsynliggjort at det forelå en bindende avtale. Retten la vekt på at det ikke forelå noen klare bevis for at avtale var inngått, eller at partenes atferd tydet på at det forelå en avtale. Mannen fikk derfor ikke medhold i at partene hadde inngått en avtale om at han skulle overta boligen.

Når særlige grunner foreligger kan en ektefelle overta felles bolig

Videre hevdet mannen at han kunne overta boligen etter ekteskapsloven § 67. Etter ekteskapsloven § 67 kan man overta felles bolig når det foreligger særlige grunner. At man ønsker å bo på eiendommen er ikke en særlig grunn.

I vurderingen av om det foreligger særlige behov skal det legges vekt på ektefellenes og barnas behov. Partene hadde to barn sammen. Før samlivet tok slutt bodde familien sammen i leiligheten i et halvt år. Den korte botiden gjorde at verken barna eller mannen hadde en sterk eller spesiell tilknytning til boligen. Videre hadde barna fast bosted hos moren sin, noe som gjorde at det ikke var behov for at mannen overtok huset. Den eneste begrunnelsen mannen hadde for å overta boligen, var at han ønsket å bo på eiendommen. Det forelå derfor ikke særlige grunner, og mannen fikk ikke medhold i at han kunne ta over boligen.

Leiligheten tvangssolgt

Partene har som utgangspunkt avtalefrihet om det økonomiske oppgjøret ved opphør av ekteskapet. Eiendeler som det ikke er avtalt at den ene parten skal overta, eller har rett til å overta etter ekteskapsloven § 67, kan kreves tvangssolgt. I denne saken hadde ikke ektefellene avtalt hvem som skulle overta boligen. Mannen fikk heller ikke overta boligen etter ekteskapsloven § 67. Kvinnen fikk derfor medhold i at leiligheten kunne tvangsselges.

Trenger du hjelp i en lignede sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om tvangssalg. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Advokatutgifter

Vi undersøker alltid om du kan ha krav på å få advokatkostnader dekket. Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak.  Det påløper ingen kostnader før vi er enige om et oppdrag.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Lene-Hamre-480x480-1.jpg

Lene Hamre Høyendahl (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring