Hva har du krav på ved skilsmisse?

Ved en skilsmisse oppstår det en rekke spørsmålet. Et av spørsmålene som oppstår er hvem som har krav på hva, og hvordan gjelden skal fordeles. Hva en ektefellene har krav på avhenger av hvilken formuesordning de har. Utgangspunktet er at felles formue og gjeld skal deles likt mellom ektefellene.

Familie, arv og skifte, skilsmisse

Hva er en skilsmisse?

Skilsmisse innebærer at ekteskapet opphører. Skilsmisse skjer enten ved bevilling fra statsforvalteren eller ved dom. I forbindelse med en skilsmisse må man ta stilling til hva som skal skje med ektefellenes formue, eiendeler og gjeld.

Hva har du krav på ved skilsmisse?

Hva en ektefelle har krav på ved en skilsmisse avhenger av hvilken formuesordning ektefellene har. Ekteskapslovens hovedregel er at ektefellene har felleseie. Det betyr at det ved inngåelsen av et ekteskap opprettes felleseie mellom ektefellene, med mindre det avtales noe annet. At ektefellene har felleseie innebærer at deres samlede formue ved en skilsmisse skal deles likt etter fradrag for gjeld.

Unntak fra likedeling

Det gjøres unntak fra hovedregelen om likedeling dersom en av ektefellene har skjevdelingsmidler. Skjevdelingsmidler er verdier som kan føres tilbake til midler en ektefelle hadde ved inngåelsen av ekteskapet, eller senere har fått ved arv eller gave fra andre enn ektefellen. At verdiene kan skjevdeles innebærer at midlene kan holdes utenfor skilsmisseoppgjøret.

Et annet unntak fra likedeling er når hele eller deler av formuen er særeie. Særeie innebærer at formuen som hver av ektefellene eier, ikke skal deles ved separasjon eller skilsmisse. For at noe skal være særeie må det bestemmes av giver aller arvelater, eller det må være avtalt mellom ektefellene i en ektepakt.

Hva er en ektepakt?

En ektepakt er en avtale mellom ektefellene som bestemmer hva som skal skje med ektefellenes formue og eiendeler når ekteskapet tar slutt. Dersom ektefellene har lagd en ektepakt, er det nødvendig å se på denne for å finne ut av hva en ektefelle har krav på. Hvis ikke ektepakten regulerer alle sider ved oppgjøret, vil lovens regler supplere ektepakten.

Fakta

For at ektefellene skal inngå en bindende ektepakt må bestemte formkrav være oppfylt. Kort oppsumert kreves det som utgangspunkt at ektepakten er inngått skriftlig, med to vitner og at begge ektefeller har medvirket til ektepakten.

Ole-Marius Hillestad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om skilsmisse. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Fri rettshjelp

Hos oss undersøker vi alltid om du har krav på at dine advokatutgifter dekkes gjennom ordninger som fri rettshjelp eller gjennom ulike forsikringsordninger. Din økonomiske situasjon får betydning for om du får fri rettshjelp. I utgangspunktet vil du få fri rettshjelp om du er enslig med inntekt under 320 000 kroner. Dersom du er samboer eller gift er kravet for fri rettshjelp at husstanden sammen har en inntekt under 490 000 kroner. Er inntekten under kr 100 000 blir det heller ingen egenandel.

– Jeg tok kontakt med Osloadvokatene og kan anbefale de på det varmeste. Utrolig dyktige og seriøse advokater. Har alltid følt meg trygg med de på min side. Hvis venner eller kjente av meg kommer i problemer vil jeg på det sterkeste anbefale dere. Takker for en fantastisk hjelp!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Ole-Marius-480x480-1.jpg

Ole-Marius Hillestad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring