Servitutt på eiendom – hva betyr det?

En servitutt er en særrett over fremmed fast eiendom, denne særretten innskrenker eierens rett til å fritt kunne bestemme over egen eiendom. Særretten man får tildelt er en bruksrett, ikke eiendomsrett. Du kan få lov til å bruke en vei til å ferdes på, men du eier ikke veien.

høy hekk, veirett, beitejorde, plastavfall, prisavslag

Hvilke rettigheter gir en servitutt?

Det er innholdet i servitutten som bestemmer hvilke rettigheter en har. Servitutten er en avtale mellom grunneier og rettighetshaver. I noen tilfeller er servitutten så gammel at innholdet i servitutten har endret seg. Innholdet i servitutten skal følge samfunnsutviklingen. En servitutt kan også forby en viss aktivitet, en så kalte negativ servitutt. Det kan være servitutter som forbyr annen bebyggelse enn villaer i et nabolag, eller som sier at en viss type virksomhet ikke er lov.

En servitutt kan være både personlig og real. Er servitutten personlig tilhører den personen avtalen ble gjort med, det kan blant annet være fiskerett. En slik type servitutt vil falle bort når servitutthaveren dør. En realservitutt har som formål å dekke en mangel på den andre sin eiendom. Det kan være at du eier en eiendom, men ingen adkomst mellom hovedveien og der eiendommen din starter. Da er du avhengig av en veirett (realservitutt) for å kunne kjøre fra hovedveien til eiendommen.

Det er bare enkeltpersonen eller de som har en tilknytning til eiendommen som kan benytte seg av rettighetene som en servitutt gir.

Varigheten til servitutten

Ved personlige servitutter vil servitutten falle bort ved personens død. Hovedregelen er at realservitutter er evigvarende, om ikke annet følger av avtalen.

Bortfall av servitutt

Grunneier kan ha et ønske om at servitutten skal falle bort, da den kan virke svært innskrenkende for han sine rettigheter. Hovedregelen er at servituttene er evigvarende. Vurderingen vil ta utgangspunkt i den konkrete situasjonen, og det vil bli lagt vekt på når servitutten ble stiftet, formålet med servitutten og om tiden har løpt fra servituttens innhold.

 

Servitutter bør tinglyses

Avtalen om en servitutt bør tinglyses, slik at det er ryddige forhold. Ved å tinglyse rettighetene som servitutten gir får alle de involverte klarhet i forholdet. Det vil også være til nytte om eiendommen blir solgt, da vil ny eier ha oversikt over hvilke rettigheter som følger med på kjøpet.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

 

 

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring