Reklamasjonsfrist på brukt Mercedes med rustskader

En mann hadde kjøpt en brukt Mercedes-Benz og fant plutselig mye rust på den. Han reklamerte på dette til selger og selger utbedret rustskaden.
Det gikk noen år og da det var gått 6 år siden han hadde kjøpt denne bilen brukt oppdaget han på nytt rustskader på bilen. Han reklamerte igjen, men denne gangen svarte selger at nå var det for sent. Selger sa at reklamasjonsfrist på 5 år nå var utløpt og at han derfor ikke lenger hadde krav på noe.

Selgers utbedring var ikke tilstrekkelig

Kjøperen ga seg ikke. Det var ingen tvil om at rustskadene kom fra det første utbedringforsøket. Selgers utbedring hadde dermed vært utilstrekkelig. Selgeren hadde imidlertid gjort så godt han kunne og det var ikke snakk om noen grov uaktsomhet. Selgeren viste til forbrukerkjøpsloven som sa at den maksimale fristen var 5 år.

Ikke reklamert for sent

Høyesterett kom imidlertid til at det ikke var reklamert for sent. Høyesterett uttalte at denne 5 års regelen ikke gjelder for selgers utbedringforsøk når disse allerede er reklamert på innenfor fristen. Når rustskadene første gang oppstod, reklamerte kjøper innenfor 5 års fristen.

Så lenge kjøper reklamerte straks han blir kjent med at utbedringen ikke er bra nok, kan det altså gå lang tid uten at det blir snakk om at kravet er tapt.

Har du spørsmål om reklamasjonsfrist?

Kontakt Osloadvokatene ved advokat Svein Wennevik
wennevik@advokat.no eller på telefon: 924 11 010

Relaterte saker: 

Kilometerstand på ny bil økte før levering
Tesla ble markedsført med 700 hestekrefter, hadde bare 469
Heving av bilkjøpet på grunn av feil og mangler