Reglene for kortidsutleie

De siste årene har det blitt svært populært å korttidsutleie hele eller deler av boligen sin. Mange opplever at dette gir gode ekstrainntekter. Men hvilke regler gjelder for korttidsutleie?

sameiekontrakt, korttidsutleie, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen

Hva er korttidsutleie?

Korttidsutleie er utleie av bolig i mindre enn 30 dager. Grensen på 30 dager gjelder per utleieforhold. Utleieforhold over 30 dager regnes som langtidsleie, og da gjelder de vanlige utleiereglene.

Skattereglene for korttidsutleie av bolig

Hvilke skatteregler som gjelder avhenger av om du bor i boligen. Utleie av bolig som du selv ikke bor i eller bruker til fritidsformål er skattepliktig fra første krone. Slike utleieinntekter skattes normalt som kapitalinntekt med 22 prosent.

Ved korttidsutleie av egen bolig vil inntektene være skattefrie dersom du tjener under 10 000 kr i året. Tjener du mer en 10 000 kr i årlige leieinntekter, må du betale skatt. Ved utleieinntekter over 10 000 kr er 85 % av inntektene å anse som skattepliktig inntekt. Inntektene skattes normalt som kapitalinntekt med 22 prosent.

Eksempel: Du leier ut huset i sommerferien og får 50 000 kr i utleieinntekter. Trekker du fra fribeløpet på 10 000 kr, får du et restbeløp på 40 000 kr. Av dette skal du betale 22 prosent skatt av 85 prosent av inntektene (som er 34 000 kr.). Du må da skatte 7 480 kroner, som vil si at du sitter igjen med 42 520 kroner.

Leier du ut bare deler av boligen?

Dersom du bare leier ut deler av boligen, er inntektene skattefrie dersom leieverdien av utleieobjektet ikke overstiger den anslåtte leieverdien av delen du selv bebor. Dette betyr at leieinntekter ved utleie av det minste soverommet i en leilighet for eksempel er skattefrie. Det er imidlertid viktig å være klar over at utleieverdien ikke alltid samsvarer med arealforholdet. Om soverommet du leier ut er mindre i areal, men av høyere standard, kan det være at denne delen av leiligheten anses for å ha en høyere utleieverdi en den delen du selv bebor.

Fallgruvene ved utleie

Mange vil nok være skeptiske til å leie ut boligen sin, og har hørt om utleiere som får rasert leiligheten sin. Det er derfor viktig å ha en god dialog med de som skal leie, samt undertegne skriftlig kontrakt om leieforholdet. Mange av utleieplattformene har standardkontrakter som kan brukes.

Videre er det viktig at du forsikrer boligen. Din vanlige innboforsikring vil ikke gjelde, ettersom du selv har sluppet inn leietakerne i hjemmet. Det er derfor viktig at du undersøker om du har, og eventuelt undertegner en forsikring som dekker skader på boligen og løsøre.

Fakta

Forsikringsselskapet vil dekke plutselige og uforutsette skader, på samme måte som om du forårsaket dem selv. Du bør derfor tenke igjennom hvordan du skal forholde deg til småskader som forsikringen ikke dekker. Du kan heller ikke regne med å få erstatning hvis leietakerne stjeler noe av innboet. Verdisaker og andre ting som du er redd for bør derfor fjernes fra boligen, eller låses inn med en nøkkel som leietakeren ikke har tilgang til. 

Heidi Kristin Åsvang

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om utleie. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2021/08/Heidi-480x480-1.jpg

Heidi Kristin Åsvang
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring