Skatt ved utleie via Airbnb

De siste årene har det blitt svært populært å leie ut hele eller deler av boligen gjennom Airbnb. Mange opplever at dette gir gode ekstrainntekter. Om leieinntektene er skattefrie eller skattepliktige avhenger av hva slags eiendom du leier ut, hvor mye du leier ut og hvordan du bruker eiendommen.

skatt utleie, felles bolig, diskriminering, syk i ferien, rettigheter som leietaker, nabostøy, samvær, garanti, forsinkelse, reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil

Korttidsutleie av utleiebolig

Hvilke skatteregler som kommer til anvendelse avhenger av om du selv bor i boligen. Utleie av bolig- og fritidseiendom som du selv ikke bor i eller bruker til fritidsformål er skattepliktig fra første krone. Slike utleieinntekter skattes som kapitalinntekt med 22 %.

Hvis du driver med utleie i større skala kan utleien bli vurdert som næring. I et slikt tilfelle kan skattesatsen være opp mot 50 % av inntektene. Det skal imidlertid en del til før utleien anses som næring. Som en tommelfingerregel vil det regnes som næring dersom en leier ut fem eller flere boenheter, eller mer enn 500 kvm næringseiendom.

Korttidsutleie av egen bolig

Korttidsutleie er utleie av bolig i mindre enn 30 dager. 30 dagers grensen gjelder pr utleieforhold. Ved korttidsutleie av egen bolig vil inntekten være skattepliktig etter en sjablongmetode. Det innebærer at utleieinntekter inklusive betaling for strøm, vask og lignende på inntil 10 000 kr i året er skattefritt. For inntekt utover dette må man betale skatt for 85 % av inntekten.

Dersom du bare leier ut deler av boligen, kan du leie ut et areal som er mindre enn det du selv disponerer skattefritt. Dette kan for eksempel være tilfelle dersom du selv benytter det største soverommet i leiligheten. Det er imidlertid viktig å være klar over at utleieverdien ikke alltid samsvarer med arealforholdet. Om soverommet du leier ut er mindre i areal, men av høyere standard, kan det være at denne delen av leiligheten anses for å ha en høyere utleieverdi. Tilsvarende gjelder også for eksempel utleie av en kjellerleilighet i en stor enebolig.

Fakta

Utleieforhold over 30 dager regnes som langtidsleie. Da gjelder de vanlige utleiereglene.

Advokatutgifter

Dersom du har innboforsikring vil den dekke advokatutgifter opp til kr 100 000. Den gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap, og sender deg bare regning på egenandelen. Våre advokater vil alltid undersøke om du har rett på fri rettshjelp.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om utleie. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring