Problemer i etterkant av bilkjøp

Forsikringsselskapet hevdet eierskap til bil, men valgte å gi seg før hovedforhandling i tingretten

Kollisjonsskadet bil, kondemnert

Advokat Kjetil Lyngmyr bisto nylig en klient som hadde kjøpt en relativt ny VW Amarok. Bilen var tilsynelatende hel og fin og ble kjøpt til markedspris hos en lokal bilforretning. Etter en tid fikk bilkjøper en høyest overraskende telefon fra et forsikringsselskap, som hevdet de var eier av bilen. Bilkjøper ble bedt om å sette fra seg bilen hos et inntauingsselskap og han fikk ikke disponere verken bil eller nøkler. Dette medførte en uholdbar situasjon for kjøperen, som tok kontakt med advokat. Som oftest dekker bilforsikringen din advokatutgifter i denne type saker.

Det viste seg etter en del undersøkelser at bilen tidligere hadde vært utsatt for en kollisjonsskade. Forsikringsselskapet overtok vraket, og solgte det videre til et verksted som fikser opp biler. I denne forbindelse ble bilen ikke betalt. Noen måneder senere var bilen fikset opp, men fortsatt ikke betalt. Den ble lagt ut for salg på det åpne bilmarkedet gjennom en tilsynelatende seriøs forhandler. Bilkjøper, som i lengre tid hadde vært på utkikk etter lignende type bil, valgte etter flere vurderinger å kjøpe bilen. Den var visuelt sett hel og pen. Kjøper sjekket at bilen var fri for heftelser, noe den var. Det hele endte altså med at forsikringsselskapet krevde en form for beslag av bilen inntil eierforholdet var nærmere avklart. Bilselger hadde ordnet med salgsmelding, som etter all sannsynlighet viste seg å være forfalsket. Slik ble bilkjøper forledet til å kjøpe bilen. Han hadde ingen holdepunkter for at bilselger ikke var i posisjon til å kunne selge objektet.

Det ble en lang kamp med forsikringsselskapet, som hevdet at bilkjøper ikke kunne vinne rette til bilen i medhold av godtroervervloven. Til tross for varsel om stevning syntes saken å være fastlåst. Stevning ble sendt tingretten, og før man rakk å komme i retten snudde imidlertid forsikringsselskapet. Vår klient fikk etter dette eierskapet til bilen og forsikringsselskapet dekket alle hans utgifter i saken.
Dersom du blir utsatt for problemer etter bilkjøp kan det være en god investering å la seg bistå av en advokat, som i denne saken.

Ta direkte kontakt med ansvarlig advokat Kjetil Lyngmyr tlf 40621188