pliktdelsarv, heltid, fremtidsfullmakt

Dette hjelper vi deg med

Dersom bilen ikke er i den stand som du forventet, kan det foreligge en mangel ved bilen. Foreligger det en mangel eller feil ved bilen kan du i utgangspunktet kreve at feilen rettes. Våre advokater vil gi deg råd om hvordan du bør gå frem. Vi kan også bistå ved utenrettslige tvisteløsningsorganer, forhandlinger og ved en eventuell rettslig behandling av saken.

 • Motorhavari
 • Feil på girkasse
 • Vannlekkasje
 • Trimmet bil
 • Rust
 • Feil kilometerstand
 • Feil servicehistorikk
 • Tidligere skade på bilen

Hva er en mangel?

Når du kjøper en bil skal den være i avtalt stand, dette kalles at bilen er i kontraktsmessig stand. Dersom bilen ikke er levert i kontraktsmessig stand foreligger det mangel ved bilen. Utgangspunktet for vurderingen er avtalen mellom partene, men dersom det ikke følger noe særlig av avtalen stiller loven krav generelle minstekrav til standen bilen skal være i. Oppfyller ikke bilen disse kravene vil det foreligge en mangel.

Hva kan du kreve?

Dersom det foreligger en feil ved bilen som kvalifiserer til en mangel, kan kjøper kreve:

 

 • Retting
 • Omlevering
 • Prisavsalg
 • Heving
 • Erstatning

Reklamasjonsfristene

En reklamasjon er en beskjed til selger om at varen har en mangel. For retting, omlevering og heving må beskjed om hvilke sanksjoner kjøper ønsker å gjøre gjeldene, følge med reklamasjonen eller gis innen rimelig tid etterpå.

Det er to reklamasjonsfrister du må være klar over:

 

 1. Den relative reklamasjonsfristen – “innen rimelig tid”
  Du må reklamere overfor selger “innen rimelig” etter at du fant ut eller burde ha funnet ut at det forelå en mangel ved bilen.
 2. Den absolutte reklamasjonsfristen – 2 år
  For kjøp av bil mellom privatpersoner kan du ikke reklamere over en mangel senere enn maks to år etter overtakelse. Dersom du kjøper av en profesjonell forhandler er den absolutte fristen normalt fem år.

Bilen er solgt “som den er”

Brukte biler selges ofte med et forbehold om at bilen er solgt “som den er”. Dette fordi selger ønsker å fraskrive seg ansvar for feil og mangler ved bilen. Etter loven kan derimot ikke selger frasi seg alt ansvar. Selv om varen er solgt “som den er” kan det likevel foreligge forhold som gjør at bilen har en mangel:

 

 1. Selger tilbakeholdt opplysninger
  Har  selger holdt tilbake opplysninger om vesentlige forhold ved bilen,  som han visste eller burde ha visst om og kjøper kunne regne med å få. Da foreligger det en mangel ved bilen selv om bilen er solgt “som den er”.
 2. Selger har gitt gale opplysninger
  Dersom selger har gitt feilaktige opplysninger om bilen som kan antas å ha virket inn på kjøpet foreligger det en mangel ved bilen. Om en opplysning har “virket inn” på kjøpet vurderes i hvert enkelt tilfelle og går ut på kjøper ville ha inngått det samme kjøpet om han var klar over forholdet.
 3. Bilen er i “vesentlig dårligere stand”
  For det siste alternativet så er det ikke tilstrekkelig at bilen er i dårligere stand, den må være i vesentlig dårligere stand. Dette må vurderes i den enkelte sak, og vurderes opp i mot blant annet bilens kostand og forholdene rundt.

Slik går du frem for å reklamere på en bil med feil og mangler:

1

Reklamer ovenfor selger

Det er viktig at du reklamerer ovenfor selgeren så fort som mulig om feilene eller manglene ved bilen. I kommunikasjon med selger må det tydelig stå at du reklamerer. Du kan miste kravet ditt dersom du ikke reagerer innen rimelig tid.

2

Ta kontakt med advokat

Det kan oppstå konflikt om selger nekter å godta kravet eller at selger rett og slett nekter å svare deg. Vi anbefaler at du da tar kontakt med Osloadvokatene som har flere spesialister innen kjøp og salg av bil.

3

Ta vare på dokumentasjon

All kommunikasjon mellom deg og bilselger er viktig å ta vare på for å bevise din reklamasjon eller hva som er avtalt. Ta også vare på alle kvitteringer og utgifter du har hatt i forbindelse med kjøpet, dette kan du ha krav på at blir erstattet. Dette gjelder også eventuelle utredningsutgifter du kan ha pådratt deg.

4

Vi kan ta saken til forliksrådet

Hvis ingenting fungerer, tar vi saken til forliksrådet for å få en avgjørelse. Ofte vil innboforsikringen din kunne dekke advokatutgiftene dine, og hvis du vinner frem kravet ditt er det motparten som betaler advokatutgiftene dine.

Saker vi kan hjelpe deg med

bilkjøp, bilansvaret, rekkevidde, elbil, bil, feil, mangler

Motorhavari

Motoren er en vesentlig del av bilen. Dersom motoren hadde feil da du overtok bilen kan dette utgjøre en mangel som kan gi rett til blant annet retting, prisavslag og i ytterste tilfelle heving av avtalen.

erstatning for nakkeskade, bruktbil, feil, mangler, mangler, heving, bilulykke

Feil på girkasse

Feil på girkasse kan utgjøre en alvorlig feil ved bilen. Selv om bilene er av eldre årgang kan du ha en forventing til hvilken stand bilen skal være i.

Vannlekkasje

Vannlekkasje i bilen kan føre til følgeskader og få stort økonomisk omfang. Vannlekkasje er noe som sjeldent kan forventes ved kjøp av bil.

Trimmet bil

Dersom bilen er trimmet og den har den en høyere effekt enn det som er registrert hos statens vegvesen, kan dette utgjøre en mangel om selger ikke informerer om det.

nødtestament

Rust

Rust kan være vanskelig å få øye på, men veldig skadelig for bilen. Rust kan utgjøre en mangel ved bilen, så få profesjonelle til å se over bilen gjerne før du kjøper den.

Feil kilometerstand

Selger er ansvarlig for feilopplysninger han gir om bilen. Dersom det er stort avvik mellom avtalt og reell kilometerstand på bilen kan det utgjøre en mangel.

sykehjem, fremtidsfullmakt

Feil servicehistorikk

Gir selger uriktige opplysninger om bilens servicehistorikk eller antall tidligere eiere kan dette være forhold som utgjør en mangel.

høy hekk, veirett, beitejorde, plastavfall, prisavslag, odelsrett, åsetesrett, ekstinksjon

Tidligere skade på bilen

Holder selger tilbake opplysninger om tidligere skade på bilen som selger visste eller burde visst om kan dette utgjøre en mangel.

Er du usikker på om du har en sak?

Kontakt oss uansett for en uforpliktende prat, så kan vi se om vi kan hjelpe deg med din sak.

Fyll ut kontaktskjema

Vi lever av fornøyde klienter

Les sakene vi har vunnet for våre klienter

 • Bilen hadde oljelekkasje og andre mangler

  Bilen hadde hatt oljelekkasje og hengerfeste medfulgte ikke, på tross av at dette var blitt forespeilet i salgsannonsen. Kjøpesummen var 90 000,- og bilen hadde gått 237 000 km da avtale om kjøp ble inngått.

  Kjøper tok kontakt med Osloadvokatene for bistand i saken. I denne saken mente Forbrukertvistutvalget at selgeren visste om oljelekkasje på bilen, da det tidligere salgsleddet hadde opplyst om dette ved det forrige salget. Det ble videre ansett for å være uredelig av selgeren å tilbakeholde denne informasjonen. Det forelå derfor en mangel ved bilen.

  I denne saken ble prisavslag ansett for å være en slik naturlig reaksjon på kontraktsbruddet. Et prisavslag etter kjøpsloven skal utmåles forholdsmessig. Dette betyr at prisavslagets størrelse fastsettes ut i fra forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. I denne saken ble prisavslaget fastsatt til å være 12 000 kroner.

 • Rust på bruktbil - hevet kjøpet

  Bruktbilen hadde på kjøpstidspunktet gått 85 000 km. Kjøperen fikk gjennomført en Garantiutløpstest på NAF hvor det ble avdekket store rustskader i karosseri og understell. Bruktbilen var i svært dårlig stand, og det ville være umulig innenfor økonomiske rammer å utbedre skadene på en kvalitetsmessig god måte.

  Ved kjøp av en bruktbil av denne alderen, kjørelengde og pris, er det slik at kjøper må forvente utgifter til vedlikehold og reparasjoner. Derimot har kjøperen ikke grunn til å forvente rustskader av en slik alvorlig karakter som i foreliggende tilfelle.

  I dette tilfellet ville det ikke være økonomisk lønnsomt å utbedre rustskadene under bilen, og rustskadene var større enn det som kunne forventes på en bil av denne alder. En slik mangel kan ikke anses uvesentlig, og hevingsvilkåret var dermed oppfylt.

  Kjøper mottok dermed 70 000,- i hevingsoppgjør.

 • "Strøken topputstyrt bil" hadde flere feil

  Sommeren 2016 ble det inngått en avtale om kjøp av en 2012-modell Mercedes-Benz M-klasse. Kjøpesummen var kr. 649 000 og bilens kilometerstand var på 88 000 kilometer. I salgsannonsen var bilen omtalt som en «Strøken topputstyrt bil» med tolv måneders garanti.

  To dager etter kjøpet begynte motorlampen å lyse. Kjøper leverte bilen på verksted, men problemet dukket opp igjen like etter reparasjonen. Det ble avdekket at problemene var tilknyttet ledningsnettet, gasspjeldet, ad-blue systemet og injectorene. Bilen var etter dette inn og ut av verksted i åtte måneder, men uten at feilene ble utbedret.

  Forbrukertvistutvalget fant det klart at mangelen ikke var uvesentlig. Det ble vektlagt at selger hadde foretatt en rekke forsøk på retting uten hell og at feilene ved bilen påvirket selve kjøringen. Kjøper fikk dermed tilbake kjøpesummen i sin helhet, herunder kr. 649 000.

 • Kunne ikke feste barnesete i bilen - fikk pengene tilbake

  En kvinne kjøpte vinteren 2017 en Subaru Legacy 2001-modell for kr. 49 000 fra en profesjonell forhandler. På kjøpstidspunktet hadde bilen gått 187 000 km. Det ble avtalt at det skulle medfølge både sommer- og vinterdekk, samt at det skulle bestilles isofix-fester for kjøperens regning. Disse festene skulle monteres vederlagsfritt av forhandleren.

  I forkant av kjøpet ringte bilforhandleren og ga beskjed om at det ikke ville være mulig å installere isofix-feste i bilen. Kvinnen hadde da svart at det var uaktuelt å kjøpe en bil som ikke hadde isofix-fester. Dagen etter hadde bilforhandleren ringt tilbake og sagt at det likevel var mulig å installere festene i bilen. Kvinnen bestemte seg derfor for å kjøpe bilen.

  Etter at kvinnen hadde hatt bilen i kort tid begynte den å “vugge”. Hun ringte forhandleren og det ble avtalt at hun skulle komme inn og få barnesete installert og nye vinterdekk. Noe tid etter at bilen ble levert, fikk kvinnen beskjed om at dekkene var byttet, men at isofix-festene ikke var installert.

  Kvinnen reklamerte deretter overfor selgeren med påstand om at kjøpet måtte heves. aken ble brakt inn for forbrukerklageutvalget. De mente at det var sannsynliggjort at selgeren hadde gitt uttrykk for at isofix-fester kunne monteres. Da dette senere viste seg å ikke stemme mente utvalget at det forelå en mangel etter forbrukerkjøpsloven § 16 jf. § 15. For kvinnen var det avgjørende at hun kunne montere barnesete i bilen. Mangelen ble også ansett å ikke være «uvesentlig» jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Det var dermed grunnlag for å heve kjøpet. Kvinnen fikk derfor tilbake hele kjøpesummen på 49 000.

 • Kjøpte bobil til 240 000 – fikk tilbake hele kjøpesummen

  En mann kjøpte i 2014 en bobil av merket Fiat Dethleffs 6840 for 240 000 kroner. Bobilen ble kjøpt av en profesjonell selger som lever av å omsette brukte bobiler. Bobilen var en 2000-modell og hadde ved salgstidspunktet gått 150 000 km.

  Kun en måned etter kjøpet oppdaget kjøperen at bobilen ristet kraftig ved bremsing. Kjøper hadde på det tidspunktet kun kjørt bobilen i omtrent 400 km. Ristingen ble ekstra merkbar ved høy fart. Kjøper henvendte seg straks til selger og reklamerte over dette. Selger gjorde da et forsøk på å fikse feilen ved å bytte forhjulslager, bremseskiver og -klosser.

  Etter at selgeren hadde gjort et forsøk på å fikse feilen, forsvant ristingen. Kjøper var da fornøyd. Etter omtrent 1000 kjørte kilometer kom imidlertid ristingen tilbake. Kjøper henvendte seg da på nytt til selger og reklamerte over feilene. Selger gjorde enda et utbedringsforsøk. Etter dette virket bobilen greit i ytterliggere 1000 km, før ristingen kom tilbake. Kjøper reklamerte igjen, og selger forsøkte en tredje gang å reparere feilen, uten hell denne gangen heller.

  Siden partene ikke ble enige, ble tvisten brakt inn for Forbrukerklageutvalget. Utvalget gikk gjennom saken og konkluderte med at det var en mangel ved bobilen at den ristet når man bremset. Det ble også lagt vekt på at selger hadde forsøkt å reparere feilen tre ganger uten å lykkes. I forbrukerkjøp er hovedregelen at selger kun kan forsøke å reparere samme feil to ganger. Selger hadde derfor ikke lenger rett til å forsøke å fikse feilen.

  Etter dette kom Forbrukerklageutvalget til at kjøperen hadde rett til å heve kjøpet. Han fikk derfor tilbakebetalt hele kjøpesummen på 240 000 kroner, mens selgeren måtte ta tilbake bobilen. Kjøperen ble også tildelt forsinkelsesrenter på over 60 000 kroner.

Våre advokater

Oversikt over våre priser

Det er i Norge påbudt med bilforsikring og den forsikringen inkluderer advokatdekning ved tvister. Har du dekning via bilforsikring og advokatutgiftene til sammen utgjør kr 124 000,- vil forsikringsselskapet ditt dekke kr 100 000,-. Da må du betale en egenandel på kr 24 000,- . Det er sjelden en bilsak koster mer enn kr 124 000,- og dermed vil også egenandelen være tilsvarende mindre.

Osloadvokatene har konkurransedyktige priser på sine tjenester. Hver sak er individuell, og det er dermed vanskelig å tilby en forhåndsberegnet pris. Kontakt oss så kan vi angi hvor mye tid man normalt må regne med at går med til din sak. Advokatkostnader løper ikke før vi er enige om oppdrag.

StillingstypeTimesatser (eks.mva)
Advokat / Partner1140 - 3600 kr
Advokatfullmektig1140 - 2930 kr
Servicepersonale1500 kr

Dekker forsikringen min advokatutgifter?

Dersom du har blitt utsatt for et mislykket bilkjøp og ønsker å heve kjøpet vil som regel bilforsikringen dekke advokatutgifter opp til 100 000,-. Også innboforsikringen kan i enkelte tilfeller dekke advokatutgiftene. Våre advokater kan reglene og unntakene, og vil bistå deg gjennom hele prosessen. Osloadvokatene ordner alt med ditt forsikringsselskap og sender deg bare regning på egenandelen. Vi undersøker alltid om du har krav på rettshjelp.

Små krav

Kravet ditt bør være over 30.000 kroner før vi anbefaler bistand i disse sakstypene.

Tilbakemelding fra våre klienter:

Onepager Footer Form

Section

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)

Maximum file size: 10.1MB

Section

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår personvernerklæring