Oslo kommune dømt til å betale erstatning etter stupeulykke

Da en ung mann stupte fra Munch brygge i Bjørvika ble han lam. Nå er Oslo kommune dømt til å betale erstatning.

lyd, vederlagskrav, hvite prikker, samvær, garasjeport, drenering, arealavvik, gaver, uføretrygd, gjeld, tapt barndom, barnevernet, tilbakeføring av barn, diskriminering, oppsigelse, sykemelding, NAV, samvær, boligen er mindre, testament ugyldig, elektriske anlegget, masseoppsigelse, foreldreansvar, eierbrøk, fusk, egenmelding, båt, varemerkeloven, ekspropriasjon, erstatning

Stupeulykke

Det var sommeren 2021 at mannen skulle ta et bad i Bjørvika i Oslo. Han utførte et såkalt “militærstup”, som innebærer at man hopper med hodet først og armene ned langs kroppen. Mannen traff et betongelement halvannen meter under vannflaten, og mistet umiddelbart følelsen i kroppen. Mannen pådro seg en komplett ryggmargsskade og ble lam fra livet og ned. Han fikk også store hodeskader, og sliter blant annet med nedsatt syn.

Mannen stevnet Oslo kommune med krav om millionerstatning, fordi han mener skiltingen på bryggene i området var for dårlig. Skiltene var montert liggende på brygga, 10 til 14 meter fra hverandre. Da mannen hoppet var skiltene tildekket av andre badegjester, og det var derfor ikke mulig å få øye på dem.

Erstatningsansvar

Det overordnede spørsmålet for domstolen var om Oslo kommune var erstatningsansvarlig for mannens ulykke som følge av uaktsomhet utvist fra deres side. Det aktuelle rettslige grunnlaget var skadeerstatningsloven § 2-1, som slår fast at en arbeidsgiver blir ansvarlig for uaktsomhet utvist at sine ansatte.

Rettens vurdering

Området var regulert til torg, promenade og kai, og Oslo kommune hevdet derfor at skiltingen måtte være tilstrekkelig. Retten var enige i at dette ville vært tilstrekkelig hvis området ble brukt som det var regulert. Området ble imidlertid brukt til bading, stuping og hopping på samme måte som andre badeplasser. Dette var eller burde Oslo kommune være kjent med. Videre innbød området slik det fremsto til bading, herunder hopping og stuping. Gitt denne bruken, mente retten at kommunen burde ha sikret området bedre.

Videre uttalte retten at stuping er en aktivitet som må gjøres med aktsomhet, men at man må kunne forvente at man ikke møter ekstraordinære risikomomenter uten forvarsel. Området kunne også vært sikret langt bedre ved enkle midler. Retten konkluderte derfor med at Oslo kommune har vært uaktsom ved å ikke sette opp ytterligere varslingsskilt og/eller iverksatt ytterligere sikringstiltak på ulykkesstedet. Etter en konkret vurdering kom dermed retten til at mannen hadde krav på erstatning.

Full seier

Oslo tingrett konkluderte med at kommunens ansatte hadde utvist uaktsomhet, og at mannen derfor hadde krav på personskadeerstatning. Den endelige erstatningssummen har imidlertid ikke partene tatt stilling til enda. Videre ble Oslo kommune dømt til å betale saksomkostninger på 781 000 kr.

Alexander Dunsby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om personskadeerstatning. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Alexander-480x480-1.jpg

Alexander Dunsby
Advokat / Partner

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring