Opplever du urettmessig bruk av sameiehytten?

I et sameie vil det være normalt at det oppstår uenigheter og konflikter. Om en av sameierne har en urettmessig bruk av sameiehytten kan de øvrige sameierne kreve tvangsutløsning.

sameiekontrakt, korttidsutleie, brygge, setningsskader, syk i ferien, trær på naboeiendommen, mangler, båt, gaver, gjensidig testament, samboers død, samlivsbrudd, felles bolig, mangler, salg av bolig, feil og mangler, elektriske feil, tre, strandsonen, depositumspengene, plan- og bygningsloven, innløsning, festetomt, brygge, dispensasjon, punktfeste, rådighetsinnskrenkninger

En urettmessig bruk av hytten kan være at en sameier bruker hytten i et omfang som overskrider det sameieandelen tillater. Det kan være at en sameier nekter å behandle hytten pent eller påfører hytten skader.

De øvrige sameierne kan kreve erstatning

Som sameier kan en kreve erstatning for urettmessig bruk av sameiehytten. Påfører en sameier skader på hytten eller eiendommen, vil resterende kunne kreve erstatning for det økonomiske tapet for å reparere skaden eller erstatte den skadede gjenstanden. Det kan også tenkes at det er et mer estetiske tap. Det kan være snakk om at en av sameierne har skåret ned en rekke trær, uten samtykke fra resten av sameiet. Sameiet kan da kreve erstatning for å rette opp i det mer estetiske tapet.

Erstatning vil ikke løse alt av problemer for et sameie. Forholdet mellom sameierne kan fortsatt være betent. Det finnes derfor flere tiltak som kan iverksettes for å ordne opp i problemet med at en sameier har en urettmessig bruk av hytten.

Krav for tvangsutløsning

Er den urettmessige bruken av sameiehytten gjentagende og varig, kan de øvrige sameierne gå til sak mot vedkommende. For at kravet skal føre frem må oppførselen ha vært varig, tross at saksøkte har mottatt mer enn et varsel som utrykker misnøye hos de øvrige sameierne. Det holder at bare en av sameierne har blitt rammet eller berørt av ugagnet. Det er bare de sameiere som har blitt berørt som kan være med på søksmålet.

Om kravet fører frem i domstolen, vil den sameier som saksøkte kunne få overta sameieandelen til den saksøkte sameieren. Det er domstolen som bestemmer størrelsen på vederlaget som saksøker skal betale saksøkte for overtagelsen av sameieandelen. Det har ikke noe betydning om hva sameieandelen personlig har av betydning, hverken for de øvrige sameierne eller den saksøkte. Hvordan sameieparten skal deles avhenger av hvor mange og hvem som saksøker. Det er bare de som er med i saksmålet som kan få deler av den saksøktes sameiepart.

Misbrukar sameigar varig og trass i åtvaringar rådveldet sitt i sameiga til ugagn eller uhugnad for nokon medeigar, kan retten med dom gjeva medeigarane rett til å utløysa parten hans mot vederlag ein gong for alle, jf. sameieloven § 13

 

Hva skjer om sameieandelen blir overført til en annen?

Om sameieren som bruker hytten urettmessig velger å overføre sin sameiedel til, for eksempel sin sønn gjennom forskudd på arv, kan dette skape uenigheter. Vil det da fortsatt være mulig for de øvrige sameierne å kreve tvangsutlønsing?

Det korte svaret er nei, men det er helt avhengig av den konkrete saken. Fortsetter sønnen den urettmessige bruken av sameiehytten, og ikke innstiller seg etter gjentagende advarsler, kan man kreve en tvangsutløsning. Det har ikke noe å si om tidligere eier er mye på hytten som et resultat at han besøker sønnen sin, med mindre han gjør skade eller skaper unødvendig uro.

Marius Martinsen-Røsting

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Jeg har fått bistand fra Osloadvokatene til å løse ulike juridiske tvister og saker, og jeg er meget godt fornøyd med både kunnskapsnivå, tilgjengelighet og ikke minst løsnings-grad. Kan anbefales.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Marius-480x480-1.jpg

Marius Martinsen-Røsting
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring