Ønsker du oppløsning av sameie? Slik går du frem

Det er ikke alltid et sameie funker, det kan da tenkes at man ønsker en oppløsning av sameie. Det kan være mange forskjellig grunner til at man ønsker en oppløsning. I denne artikkelen skal vi gi en kort oversikt over de forskjellige måtene et sameie kan oppløses.

Å eie noe i et sameie betyr at to eller flere parter eier en ting sammen. Dette kan være familiemedlemmer, venner eller andre. Et sameie krever et godt samarbeid, om dette ikke er tilfeller kan det fort tenkes at en av sameiepartene ønsker sameiet oppløst.

Det beste er om oppløsningen skjer frivillig

Hovedregelen er at ingen kan tvinges til å bli i et sameie mot sitt ønske. Sameie kan oppløses enten frivillig, eller rettslig. Alle parter i et sameie vil både økonomisk og tidsmessig tjene på at en oppløsning av sameie skjer frivillig. For å oppløse et sameie må det gis varsel i rimelig tid. Varselet burde være tydelig utformet, der man på en oversiktlig og lett sier at man ønsker en oppløsning av sameie – jo klarere man er jo enklere blir prosessen.

Er de andre sameierne enig i en oppløsning kan oppløsningen enten skje ved at de øvrige sameierne kjøper deg ut og danner et nytt sameie, eller at hele boligen selges og hver sameier får den summen som sameieandelen tilsier.

Den rettslige prosessen ved oppløsning av sameie

Er det en eller flere av sameierne som ikke frivillig ønsker å oppløse sameiet, vil det kunne være nødvendig med rettslige tiltak. Det første man da må gjøre er å sende en begjæring om oppløsning til tingretten. Retten vil da ta stilling til om formkravene for oppløsning er oppfylt.

Fakta

Det er ikke et krav om at du må ha konkrete grunner for hvorfor du vil ha sameie oppløst. Det skal derfor veldig mye til for tingretten bestemmer at et sameie ikke kan oppløses.

Kommer retten frem til at sameie skal oppløses vil neste steg være å annonsere salget av sameieobjektet. Under salget vil de øvrige sameierne ha fortrinnsretten til å kjøpe sameieobjektet. Å ha fortrinnsrett betyr at en sameier kan kjøpe det tidligere sameieobjektet, om han er villig til å betale samme pris som høystbydende. Salget av et sameieobjekt kan være en tidskrevende prosess sammenlignet med et normalt boligsalg.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring