Opplever du forstyrrende lukt fra naboen?

Lukt fra naboen er et kjent problem i naboretten. Naboloven åpner opp for at det kan kreves retting ved forstyrrende lukt eller røyk som kommer fra naboen. Dette gjelder om lukten fra naboen er unødvendig eller urimelig.

sameie, uskiftet bo, dagpenger

Hvor går grensen for lukt fra naboen?

Alle som eier en eiendom vil i utgangspunktet ha lov til å råde slik en selv ønsker over egen eiendom. Men bruken må skje innenfor rimelighetensgrenser. Loven bruker uttrykkene “urimelig” eller “uturvande” (unødvendig) for å beskrive hva som er utenfor det en nabo må tåle. Urimelig oppstiller en så kalt tålegrense. En nabo kan ikke sette i gang tiltak som vil være urimelig plagsomt eller til ulempe for naboene.

Uturvande/unødvendig sikter til handlinger eller ting som er unødvendig enten i bruken eller dets plassering. Om naboen kan fjerne eller minske lukten ved hjelp av enkle midler er ulempen unødvendig. Å ha en komposthaug i hagen er i seg selv ikke ulovlig, det som vil være ulovlig er om denne komposthaugen lukter så mye at det er plagsomt for naboen. Det kan tenkes at komposthaugen er plassert rett ved eiendomsgrensen mellom to eiendommer, om ulempen kunne blitt minket/fjernet ved at komposthaugen ble flyttet til et annet sted på tomten, vil ulempen være unødvendig og lett å rette opp i.

Det er også et krav om at lukten må være vedvarende. En kan ikke klage på lukt som er av forbigående art, som luktende matlaging.

Fakta

Har du planer om å iverksette tiltak som vil påvirke naboen sin eiendom, enten gjennom lukt, bråk eller andre plager? Send alltid ut nabovarsel. Ved å ha sendt ut nabovarsel vil flere naboer være mer tolerante når de er klar over ulempene på forhånd. Naboen vil også da ha muligheten til å få informasjonen om hvordan plager som vil forekomme og hvor lenge det vil vare.

Hva du må tåle, kan variere ut fra hvor i landet du bor.

Hvor tålegrensen går, eller hva man må tåle som nabo blir påvirket av hvordan type nabolag eller nærområde du bor i. Bor du i et området der gårdsbruk er normalt, kan det forventes at du må tåle mer lukt enn en som bor i et etablert villaområde. Bosetter en seg i nærheten av et industriområde eller avfallsanlegg, kan en ikke i senere tid klage på sjenerende lukt, da dette ofte er normalt for slike områder. Når en bosetter seg på visse streder, må man akseptere følgende og ulempene som følger med.

Utviklingen i nærområdet

Det kan forventes at områder utvikler seg. En nyoppstartet virksomhet kan medføre ulemper som ikke tidligere har vært i området. I slike tilfeller vil det kunne være muligheter for retting eller erstatning etter naboloven bestemmelser. Det avgjørende er hva du måtte ha forventet da du flyttet inn.

 

Hva kan du kreve ved overskridelse av tålegrensen?

Er tålegrensen oversteget kan en enten kreve retting (etter naboloven § 10) eller erstatning (etter naboloven § 16) for plagene du er rammet av. Å kreve retting går ut på å kreve at ulempene eller skadene blir nedjustert til et rimelig nivå. Det kan innebære at naboen må lukke vinder, eller kvitt seg med kilden til lukten. Det vil ikke i alle tilfeller være mulig å kreve fjerning av hele kilden, det eneste kravet er at lukten senkes ned til nivå som vil være akseptabelt.

For å kunne kreve erstatning må en ha lidt et økonomisk tap grunnet ulempene lukten medfører. Erstatningskrave for urimelig eller uturvande lukt, følger de allminnelige erstatningsreglene. Du kan ha krav på både retting av forholdene og erstatning for økonomisk tap.

 

Ta kontakt med en advokat om dialog med naboen ikke fører frem.

Det vil alltid være lurt å først ta kontakt med naboen, før du tar kontakt med en advokat. Prøv å snakk med naboen for å prøve å finne en løsning begge er fornøyd med. Fører ikke dialogen fram, og naboen ikke vil høre på eventuelle beskymringer eller klager, står vi klar til å hjelpe deg med din sak. I nabotvister kan du få forsikringsselskapet ditt til å dekke en del av kostnadene for advokat!

Nabotvister vil ofte kunne havne i retten, da avgjørelsen vil være en konkret skjønnsmessig vurdering. Hvert tilfelle må vurderes ut fra de forholdene, og de plagene som er aktuelle i saken. Ta kontakt så skal vi hjelpe til med å vurdere din sak.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Osloadvokatene kan anbefales på det varmeste. Advokaten tok tak i saken kjerne, jobbet raskt og effektivt, og brydde seg ikke så mye om bakgrunnsstøyen fra motparten.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring