Naboeiendom – hvem er nabo i lovens forstand?

Hovedregelen i norsk rett er at en fritt kan utnytte sin eiendom, til det bruk en selv ønsker. Naboloven § 2 setter opp en grense for hva naboene må tåle. Når en har påført naboeiendommen en skade eller ulempe som er urimelig eller unødvendig er tålegrensen oversteget. Det kan være snakk om ulemper som lukt, røyk eller lyd eller mer fysiske skader. Men hva er egentlig en naboeiendom? Og hvem faller inn under begrepet nabo?

 

avhendingsloven, ujevnt dekke, garasje, vann, fall mot sluk, kaldtvann, mangel, lyd, regresskrav, skjønnssak, skatteregler utleie, avbestille, garanti, skatt utleie, balkonger og terrasser, støy fra avløpsrør, branntiltak

Naboloven ble laget for å verne naboeiendommene og de som bor der mot unødvendig støy og andre plager og skader på eiendommen. Det er derfor klart at personer som skal kunne kvalifiseres som nabo må ha en tilknytning til den faste naboeiendommen som er påført skade eller ulempe. Ved å være eier, eller leier av eiendommen har en den nødvendige tilknytningen.

Hvilke eiendommer faller inn under begrepet naboeiendom

Skaden eller ulempen må som sagt stamme fra to forskjellige faste eiendommer, med forskjellig bruksnummer. Der den ene er årsaken til skaden/ulempen og den andre er mottaker av skaden/ulempen. Tvister mellom eier og leietaker og borettslag faller utenfor det naboloven dekker. Grenser eiendommene til hverandre, er det klart at det er tale om naboeiendommer, men at eiendommene grenser mot hverandre er ikke et krav.

Det sentrale er at eierne eller eiendommene bli påvirket av den plagsomme handlingen eller virksomheten. Blir de påvirket i stor grad vil de kunne bli kvalifisert som nabo. Et eksempel er at støy fra en eiendom kan plage flere enn bare de grensende eiendommene, er støyen høy nok kan den påvirke flere i et boligområde. Da vil alle de plagde eiendommer kvalifiseres som naboeiendom og nabo.

 

Krav om at eiendommer grenser mot hverandre

Som beskrevet over så er det ikke et absolutt krav om at eiendommene deler eiendomsgrense for at de kan falle under definisjonen nabo og naboeiendom. Men i enkelte tilfeller er det snakk om bare de eiendommer som grenser mot hverandre. Naboloven § 4 og § 3 er eksempler på to paragrafer der eiendommene, som hovedregel, må grense mot hverandre. Paragrafene handler henholdsvis om avstanden mellom nabogrensen og åpninger i veggen og om trær og busker.

 

Fakta

Et eksempel det det kan oppstå mange naboeiendommer er ved en flyplass. Naboeiendommene er da begrenset til de eiendommene som er plaget av støy ved avgang og landing, for å gjøre det rimelig og overkommelig for flyplassen.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring