Oppdeling av boenheter til hybler

Praksisen med å omgjøre boliger til mindre enheter for utleie har blitt populær, spesielt i byområder med høy etterspørsel etter studentboliger eller rimeligere boalternativer. Oppdeling av boenheter til hybler vil imidlertid kunne forringe bokvaliteten og medføre økt trafikk og støy i nabolaget. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hvilke regler som gjelder for oppdeling av boenheter til hybler.

oppdeling, boenheter, hybler

Oppdeling av boenheter til hybler

Selv om “hyblifisering” kan være positivt for studenter og andre som ønsker seg små og billige husrom, vil det normalt ikke oppleves slikt for øvrige beboere. Det finnes mange eksempler på at leiligheter har blitt oppdelt i flere små hybler, og det er ikke vanskelig å se for seg at slik ombygging kan være problematisk for naboer med tanke på støy, slitasje og brannsikkerhet. Tidligere har både sameiets og kommunens muligheter for å regulere omfanget vært begrenset. I plan- og bygningsloven er det imidlertid nå trådt i kraft nye regler, som gir kommunen anledning til å regulere “hyblifisering” i kommuneplan og reguleringsplan.

Nye regler om “hyblifisering”

I plan- og bygningsloven § 11-9 og 12-7 er det vedtatt nye regler om oppdeling av boenheter til hybler. Sistnevnte paragraf regulerer hvilke forhold en kommune kan vedta bestemmelser om i en reguleringsplan. I bestemmelsens punkt 2 er det nå klarlagt at kommunen kan stille vilkår eller vedta forbud mot “oppdeling av boenheter til hybler”. Den samme endringen har også skjedd i plan- og bygningsloven § 11-9 nummer 5, som omhandler kommunens adgang til å fastsette bestemmelser til kommuneplanens arealdel.

Disse endringene er betydningsfulle da kommunen nå utvilsom har hjemmel til å vedta et forbud mot oppdeling av boenheter. Hyblifisering kan dermed være en søknadspliktig bruksendring, og kommunen har rett til å avslå den. Videre vil bruk som er i strid med planbestemmelsene, kreve en søknad om dispensasjon. Reglene gir imidlertid ikke kommunen rett til å gi bestemmelser om hvem som skal bo i en boenhet, som for eksempel et forbud mot bofellesskap.

Fakta

Endringene i plan- og bygningsloven trådte i kraft 01.01.2023, og har ikke tilbakevirkende kraft. Det betyr at hyblifisering som allerede har skjedd, må aksepteres.

Endringer i eierseksjonsloven

I eierseksjonsloven § 49 ble det i 2021 vedtatt en endring som innebærer at “ombygging eller annen tilrettelegging som fører til at bruksenheten kan brukes som bolig for flere personer enn det som er vanlig for bruksenheter med tilsvarende størrelse og romløsning” krever samtykke fra årsmøtet med to tredels flertall. Det er verdt å merke seg bestemmelsen kun gjelder ombygging som ikke anses som “vanlig”. Bestemmelsen er derfor ikke til hinder for at en boenhet tilpasses for å passe en større familie eller et kollektiv av normal størrelse.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i eiendomstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best går frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Andrea Myhre

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål?

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ikke advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Veldig dyktig advokat som leverte. Advokaten hadde god kunnskap og satt seg godt inn i saken. Lyttet til klient. Alt i alt så bruker vi Osloadvokatene igjen om det trengs.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Myhre-Andrea-kopi.jpg

Andrea Myhre
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring