Ønsker du å si opp en ansatt?

Å håndtere oppsigelser på en lovlig og rettferdig måte er ikke bare viktig for å unngå potensielle rettstvister, men det bidrar også til å opprettholde et godt omdømme og en positiv arbeidskultur. I denne artikkelen vil du få en oversikt over hva som kreves for å si opp en ansatt.

si opp, ansatte

Oppsigelse

En oppsigelse må være saklig begrunnet i arbeidstakers eller virksomhetens forhold. Dette innebærer for eksempel at oppsigelsen må skyldes at arbeidstakeren har begått en feil, eller at du som arbeidsgiver har behov for nedbemanning. Kan ikke oppsigelsen saklig begrunnes i virksomhetens eller arbeidstakers forhold, vil den bli ansett usaklig, samt gi arbeidstakeren rett til erstatning.

Oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold

Oppsigelse begrunnet i virksomhetens forhold betyr normalt at oppsigelsen skyldes nedbemanning, restrukturering, omstilling eller liknende. Disse tiltakene må igjen være begrunnet i bedriftens økonomiske situasjon. En oppsigelse er ikke saklig begrunnet dersom du som arbeidsgiver har annet passende arbeid å tilby arbeidstakeren i virksomheten.

Ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold må du som arbeidsgiver velge hvilke arbeidstakere som skal sies opp. Denne prosessen kalles for utvelgelsesprosessen, og det er normalt å benytte seg av fire utvelgelseskriterier for å bestemme hvem som skal bli sagt. Disse er kompetanse, ansiennitet, alder og sosiale og økonomiske forhold.

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold

Oppsigelse begrunnet i arbeidstakers forhold kan for eksempel skyldes dårlig arbeidsprestasjon, ugyldig fravær, rusmisbruk eller brudd på lojalitetsplikten. I utgangspunktet bør du som arbeidsgiver ha gitt den ansatte mulighet til å forbedre seg, og eventuelt ha gitt advarsler, før en oppsigelse blir gitt. Det er ingen krav om at arbeidstaker må være gitt advarsel, men ettersom en oppsigelse må være saklig begrunnet, vil advarsler være egnede bevismidler.

Fakta

Hvis en ansatt mener at oppsigelsen er usaklig begrunnet, kan vedkommende kreve forhandlinger innen to uker etter at oppsigelsen ble mottatt. Dersom partene ikke blir enige, kan arbeidstakeren reise søksmål og kreve oppsigelsen kjent ugyldig.

Hva må oppsigelsen inneholde?

En oppsigelse må inneholde informasjon om arbeidstakers rett til å kreve forhandlinger og til å reise søksmål. Videre må en oppsigelse inneholde opplysninger om arbeidstakers rett til å fortsette i stillingen, samt hvilke frister som gjelder for å kreve forhandlinger og reise søksmål. En oppsigelse må også inneholde informasjon om hvem et eventuelt søksmål skal rettes mot.

Fakta

En oppsigelse må leveres til arbeidstakeren personlig, eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakers adresse.

Mangelfull oppsigelse

Hvis oppsigelsen ikke er gjort riktig, vil den være ugyldig. Da anses oppsigelsen for å ikke ha skjedd, og arbeidstakeren beholder sin stilling. Den ansatte vil da kunne kreve erstatning og lønn for perioden vedkommende eventuelt var uten arbeid.

Kjersti Bolstad

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i arbeidstvister. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Advokaten var super til å følge opp mine saker og var veldig hjelpsom uansett hva jeg trengte hjelp til. Hun er også flink til å informere om ting, og alltid hyggelig å snakke med. Anbefales på det sterkeste.

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kjersti-480x480-1.jpg

Kjersti Bolstad
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring