Økte kostnader er som hovedregel utleiers egen risiko

Strømprisene og andre utgifter har den siste tiden økt betraktelig, og mange utleiere ønsker at leietaker skal ta regningen gjennom økte leiekostnader. Men har utleier lov til dette?

avhendingsloven, skatt utleie, vann, ventilasjonsanlegget, felles bolig, fall mot sluk, vannlekkasje, støvete garasjedekke, nabovarsel, diskriminering, syk i ferien, rettigheter som leietaker, nabostøy, samvær, garanti, forsinkelse, reisekostnader samvær, feil og mangler, elektriske feil, støy fra avløpsrør, økte kostnader

Økte kostnader

Husleieloven har egne regler for endring av leiesummen i løpende leieforhold. Leiesummen kan kun endres på tre forskjellige måter. Leiesummen kan enten endres ved indeksregulering, tilpasning til gjengs leie eller gjennom avtale mellom partene. Siden økte utgifter i forbindelse med for eksempel økte strømkostnader eller stigende felleskostnader ikke er relevant verken for indeksregulering eller tilpasning til gjengs leie, er det eneste alternativet for å øke leiekostnadene en avtale mellom leietaker og utleier. Dette betyr at økte kostnader som hovedregel er utleiers egen risiko.

Hva står i leiekontrakten?

Det er viktig at du sjekker leiekontrakten ettersom det er det som står i leiekontrakten som regulerer leieforholdet. Hvis det for eksempel er tatt høyde for økte strømutgifter i leiekontrakten, må du som leietaker innrette deg etter dette.

Når kan utleier øke husleien?

Leiesummen kan enten endres ved indeksregulering, tilpasning til gjengs leie eller gjennom avtale mellom partene. Det er ikke anledning til å kreve husleien justert etter konsumprisindeksen oftere enn en gang i året. Husleien kan heller ikke justeres mer enn konsumprisindeksen, selv om for eksempel utleier synes felleskostnadene, de kommunale avgiftene eller strømprisene har økt mer enn antatt. Utleier skal varsle leietaker minst en måned før en indeksregulering trer i kraft.

Hva gjelder tilpasning til gjengs leie, kan begge parter kreve at husleien settes tilsvarende gjennomsnittsleien av lignende leieforhold. Tilpasning til gjengs leie kan bare kreves når leieforholdet har vart i minst to år og seks måneder. Endring av leien etter dette alternativet kan tidligst settes i verk seks måneder etter at det er framsatt skriftlig krav om det, og tidligst ett år etter at tidligere endring av leien ble satt i verk.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om leieforhold. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

Helene Jameson Skrede (Permisjon)

Advokat

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss dersom du ønsker bistand i tvist om leieforhold. Vi kan reglene og unntakene, og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2024/01/Skrede-Helene-kopi.jpg

Helene Jameson Skrede (Permisjon)
Advokat

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring