Nye regler om håndtering av overvann

Den 1. januar 2024 trådte det i kraft nye regler om håndtering av overvann i TEK og SAK.

overvann

Overvann kan føre til store kostnader

Overvann er vann fra nedbør og snøsmelting som ikke siger ned i grunnen, men renner på overflaten. Med klimaendringer og fortsatt sentralisering og fortetting vil overvann i fremtiden kunne forårsake utfordring og skade bygninger, infrastruktur, helse og miljø. For å kunne bøte på disse utfordringene har lovgiver iverksatt nye regler for håndtering av overvann.

Endringer i TEK og SAK

TEK står for byggtekninsk forskrift mens SAK er forkortelsen for byggesaksforskriften. Den 1. januar 2024 trådte det i kraft endringer i TEK og SAK som følge av en ny bestemmelse i plan- og bygningsloven om håndtering av overvann. Plan- og bygningsloven § 28-10 bestemmer nå at tiltak skal gjennomføres slik at overvann i størst mulig grad infiltreres eller fordøyes på eiendommen. Forsvarlig avledning skal sikres og opparbeides så langt det er nødvendig. Dette gjelder imidlertid bare dersom kommunen ikke har egne bestemmelser om overvann i egne arealplaner.

TEK 17 § 15-8

I TEK 17 § 15-8 er det kommet et nytt første og annet ledd. Etter de nye reglene skal løsninger for å håndtere overvann kunne stå i mot nedbør i fremtiden. Endringene medfører at beregningene skal gjøres ut fra nedbør med klimajustert 100-års gjentaksintervall. Det vil si at reglene krever at man ruster seg for den kraftigste nedbøren man kan regne med at kommer i løpet av de neste 100 årene.

Bestemmelsen regulerer kun håndtering av overvann på en eiendom i forbindelse med utføring av byggetiltak. Naturlig avrenning fra areal som ikke er utbygd eller overvann som renner inn fra andre eiendommer, faller utenfor bestemmelsen.

Fakta

Regelendringene stiller ikke bestemte krav til hvordan overvann skal håndteres. Det er imidlertid ønskelig at man bruker infiltrasjon og fordrøyning i størst mulig grad, mens det for de resterende vannmengdene må brukes avledning.

SAK 10 § 5-4

SAK § 5-4 er nå endret slik at det gjelder et krav om at man må opplyse om flomveier for overvann i byggesøknader. Håndtering av overvann avklares ved rammesøknad.

Ørjan Onarheim

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring i saker om eiendom. Ta kontakt dersom du ønsker en vurdering av din sak, og råd om hvordan du best bør gå frem. Vi sørger for at du og dine interesser blir ivaretatt.

– Rask, profesjonell service og pragmatisk tilnærming til oppdraget. Meget fornøyd

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Orjan-480x480-1.jpg

Ørjan Onarheim
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring