Kjøpt bolig med mangelfull drenering?

Ved mangelfull drenering vil det være stor risiko for vann- , fukt- og råteskader. Ofte er skadene omfattende og utbedringskostnadene store. Har du kjøpt en bolig med mangelfull drenering kan du ha krav på retting, prisavslag, erstatning eller heving.

skjønnssak, drenering, fuktskader, salg av bolig, felles bolig

Mangelfull drenering

Formålet med drenering er å lede overvann, regnvann og annen form for væske bort fra boligen. Dersom dreneringen ikke fjerner overflødig vann, kan dette bli et stort problem og føre til betydelige utbedringskostnader. Hvorvidt mangelfull drenering utgjør en kjøpsrettslig mangel avhenger av flere forhold. Det må gjøres en konkret vurdering i hver enkelt sak.

Når foreligger det en mangel?

Vurderingen av om det foreligger en mangel avhenger av om du har kjøpt en ny eller eldre bolig. Det stilles naturligvis høyere krav til nybygg. Ved kjøp av både nye og eldre boliger foreligger det imidlertid en mangel hvis boligen ikke samsvarer med avtalen eller andre opplysninger som er gitt i forbindelse med kjøpet. Videre foreligger det en mangel dersom boligen ikke er i samsvar med det kjøperen kan forvente ut i fra boligtypen, alder og synlige tilstand. Slike vurderinger er vanskelige og omfattende. Det kan dermed bli nødvendig å innhente sakkyndige vurderinger fra en tredjemann, som for eksempel en takstmann.

Det foreligger også en mangel dersom kjøperen ikke har fått opplysninger om boligen som selgeren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøperen hadde grunn til å regne med å få. At selgeren “måtte kjenne til” innebærer at selgeren ikke må ha noen rimelig grunn til å være uvitende.

Fakta

Dersom du oppdager vann-, råte- eller fuktskader etter overtakelse er det avgjørende at du fremsetter reklamasjon. Dette fordi en rettidig reklamasjon er en forutsetning for å fremme krav mot selger. I reklamasjonen må du påberope deg den aktuelle mangelen, og at du på bakgrunn av dette vil gjøre krav gjeldende. Ta kontakt med oss. Vi forklarer deg nærmere hvordan dette gjøres.

Krav ved mangel

Saker med mangelfull drenering er ofte så kostbare at de blir ansett som vesentlige mangler. Dette gjør at kjøper som regel står i en sterk stilling. Når det foreligger en mangel kan du kreve retting, prisavslag, erstatning eller heving av avtalen. Hvilket krav du bør gjeldende avhenger av omstendighetene i saken. Vi bistår deg i denne prosessen, og sørger for at du får det du har krav på.

Trenger du hjelp i en lignende sak?

Vår erfaring er at det ofte er nødvendig med bistand fra advokat i en boligtvist. Vi har flere dyktige advokater med høy kompetanse og lang erfaring. Vi sørger for at dine interesser blir ivaretatt og rådgir deg om hvordan du best bør gå frem.

Kristin Sundby

Advokat / Partner

Blog details/ One pager CTA form

Vi vurderer gjerne saken din!

Jeg vurderer gjerne
saken din!

Last opp vedlegg her
(maks filstørrelse 10MB)
Last opp

Maximum file size: 10.1MB

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring

Forsikringen dekker advokatutgifter

I saker der det foreligger en kjøpsrettslig mangel vil du ofte unne få advokatutgiftene dine dekket gjennom innboforsikringen din. Innboforsikringen dekker i utgangspunktet advokatutgifter opp til 100 000 kr. Dette gjelder som hovedregel i alle typer saker, men det er likevel noen viktige unntak. Våre advokater kan reglene og unntakene, og bistår deg i denne prosessen. Vi ordner alt med ditt forsikringsselskap.

Ta kontakt for en uforpliktende vurdering av din sak. Det påløper ingen advokatutgifter før advokat og klient er enige om oppdrag.

– Advokaten jeg hadde fra Osloadvokatene er en Harvey Specter!

Tidligere klient - Oslo

https://advokat.no/wp-content/uploads/2022/07/Kristin-480x480-1.jpg

Kristin Sundby
Advokat / Partner

Rect_shape

Relaterte artikler

Få rask hjelp av en advokat

Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ta kontakt i løpet av dagen.

CTA Footer Form

*Ved innsending av kontaktskjemaet samtykker du til vår Personvernerklæring